Дроновете ще навлизат все повече в минното дело

Минните специалисти ще имат все по-голяма нужда
от дигитални умения


Сергей Михалев, главен маркшайдер, и Цветана Желева, мениджър Проучвателни дейности, представиха Дънди Прешъс Металс на международна минна конференция в София

Можете да ги срещнете в подземните рудници – и ако чуете, че за тях се казва, че са “очите на миньора”, знайте – това са маркшайдерите. Знаете ли какво правят?

Бърз прочит в мрежата показва, че маркшайдерството е наука, която се занимава с измервания под и на земната повърхност при прокарването на минни изработки, подземно строителство на съоръжения или подземен и открит добив на полезни изкопаеми. При проектиране на подземните или наземни работи данните получени в резултат на измерванията се обобщават в цифрова и графична документация, получена с методите за изобразяване на геометрични проекции. Създадената работна документации е базова за маркшайдерските измервания при ръководене и контрол на всяка подземна или наземна добивна или строителна дейност.

Ясно е, че маркшайдерът е основополагаща фигура и хората, които се занимават с професията работят със специализирани данни, техника и технологии. Човек може да изучава тази малко позната в обществото професия в Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, но практиката е начинът, по който се усеща както ефекта от работата, така и тежестта на специфичното оборудване, с което се работи. 

Инж. Сергей Михалев e главен маркшайдер в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. На 25 юни той участва в международната минна конференция по добив и проучвателни дейности Майнекс (Minex) и представи технологичните новости, навлизащи в минната индустрия и конкретно в областта на маркшайдерството.

„В „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ попаднах през 2010 г. като маркшайдер, когато все още бях студент в Минно-геоложкия университет. Винаги съм искал да се занимавам с геодезия, тъй като я изучавах още в средното училище. Като втора специалност в университета изучавах  „Маркшайдерство и геодезия“, но никога не съм и предполагал, че ще се занимавам с маркшайдерство и то в подземен рудник. През 2012 г. станах старши маркшайдер, а през 2014 г. главен маркшайдер“ – разказва за себе си Сергей.

От опит той споделя, че слизането в рудника на един маркшайдер е свързано с носене на тежко оборудване или поне е било до скоро. Преди година започва активно тестване на самообучаващ се автономен дрон.

Дронът е разработка на стартираща американска компания, а екипът на Сергей, част от Технически служби в рудник  „Челопеч“, започва да работи по усъвършенстване на изкуствения интелект на „птичката“, както наричат дрона в рудника.

„Като главен маркшайдер отговарям за правилното пространствено позициониране на обектите в рудника, за всички маркшайдерски и геодезически дейности. Наричат маркшайдерите „Очите на миньора“, защото това са хората които картират и направляват минните изработки, дават информация на останалите миньори къде се намират и накъде трябва да вървят;, нашата работа изисква да помагаме на всички да се ориентират лесно и безопасно“ – обобщава значението на работата си Сергей.

Макар и да разбиват няколко дрона в процеса на работа, само половин година след началото на съвместната работа дронът се справя и самостоятелно излита от определената площадка, облита и заснема подземните камери и предоставя детайлни данни под формата на гъста мрежа от  точки.

„Хората на повърхността виждат резултатите от нашите маркшайдерски снимки, виждат как изглеждат изработките и къде точно се намират – като цяло виждат точното пространствено позициониране на различните обекти. Това е от огромно значение за точността на следващите дейности по планиране и добив.“

„Харесвам професията си. Харесва ми това, че всичко в нея е различно и интригуващо, а това поддържа интереса ми жив. В работата винаги има предизвикателства и след като успеем да се справим с тях чувството на удовлетворение е невероятно.

Във всяка професия има нещо специфично. С опита, който Дънди Прешъс Металс ни предостави във връзка с проекта с дрона мога да кажа, че бъдещето на минното дело все повече ще бъде свързано с дигитализацията и разбира се за всички, които работят и искат да се развиват, дигиталните умения ще бъдат от все по-голямо значение.“