Доминик Хамерс разказа как Елаците-Мед подкрепя идеи на служители на форума „Бизнесът и регионите“

Доминик Хамерс

„Подкрепяме иновативни идеи на наши служители и екипи.“ Това каза на форума „Бизнесът и регионите – Инвестиции в човешкия капитал“ изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс. Той даде пример с рекултивацията по иновативен метод със селскостопански дрон, направена от Елаците-Мед, част от Група ГЕОТЕХМИН.
„Нашите еколози извършват постоянно рекултивация на излезли от експлоатация нарушени терени на територията на рудник „Елаците“. Обичайно това става с труда на служители и с помощта на местните горски стопанства. Тази година служителите предложиха иновация – да се направи рекултивация със селскостопански дрон, тъй като участъците са много стръмни и не трябва да има риск за безопасността на хората. Ръководството подкрепи тази идея и се реализира пилотният проект“, разказа г-н Хамерс.

Той разказа още за внедреното приложение за смартфони АСМО МОБАЙЛ. „То също е разработено от наши специалисти и външни консултанти и предоставя актуална информация от производствения процес в реално време директно на телефоните на служителите. В приложението се вижда разпределението на минните автосамосвали по товарни и разтоварни пунктове и др.“, обясни изпълнителният директор на Геотехмин ООД.
Това са само част от примерите за подкрепа и насърчаване на идеите и професионалното развитие на служители в Елаците-Мед. Дружеството има над 2000 служители, като 530 от тях са жени, каза още г-н Хамерс, и този факт впечатли присъстващите на събитието.
Доминик Хамерс разказа и за партньорството с професионалните гимназии от Етрополе и Средногорието. Първите четирима младежи, завършили ПГ „Златица“, са назначени на работа в дружеството, а трима от тях и следват в Минно-геоложкия университет.