Ден на отворените врати в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Златица

На 9 май в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица се проведе Ден на отворените врати. Гости на събитието бяха учениците от седми клас и техните родители. Презентирани бяха постиженията през настоящата учебна година в приоритетни за училището области: обучение – ориентирано към резултати, създаване на мотивираща среда, иновации. Присъстващите съпреживяха гордостта от отличното представяне на ученици от училището в национални олимпиади и състезания (БЕЛ, история, география, гражданското образование, спорт), успехите при сертифициране на умения по английски език, информационни технологии и предприемачество. Представен беше богатият опит на училището в реализиране на европейски проекти.

Нели Стефанова – директор на училището представи условията за прием на ученици в осми клас.

В края на събитието оченици от осми клас , под ръководството на Невенка Джунакова и Мария Велчева, демонстрираха своите умения по английски език като представиха „Притча за цветовете“

Добави коментар