Денят на миньора беше отбелязан с тържествен молебен за здраве

На 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора.

Ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ „Подкрепа“ участваха в тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, директорът на дирекция „Природни ресурси и концесии“ в Министерство на енергетиката Станислав Станков, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.

По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:

„В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2020 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме нашата твърдост и издръжливост.“

Той благодари на компаниите от бранша за активна работа през изминалата година, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова също поздрави миньорите с думите:

„Честитя професионалния празник на всички български миньори! Пожелавам ви здраве, много сили и оптимизъм в активната ви дейност за развитието на миннодобивния сектор в страната в полза на цялото общество!“

Във връзка с празника, председателят на БМГК публикува своя обзорен доклад за състоянието на бранша през 2019 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.

Страната ни заема водещо място по добив на мед, злато и лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.

Въпреки спада на цените на металите през 2019 г. браншът отчете ръст в добива за изминалата година като той достигна е близо 110 млн. Стойността на произведената продукция също нарасна до 2,86 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са 21 000 човека, а чрез свързаните производства и услуги броят им достига 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите в страната, на четвърто място сред останалите икономически сектори, и през 2019 г. като средната годишна работна заплата достига 1800 лв.

За Деня на миньора

Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

Годишни награди на БМГК за 2019 г.

Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия

„Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2019 г. спрямо 2018 г. 2,27%.

 Награда за иновации

„Елаците – Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект „Разработване на оптимално календарно развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо минно планиране на „HxGN“, „MinePlanTM 3D“, използван в условията на Рудник „Елаците“

Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2019 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт

 „Асарел-Ремонт“ ООД с управител г-н Иван Игнатов

Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2019 г., удостоверено с документ, от РИОСВ

„Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов. 

Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш

„Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов за проект„Подкрепа на местни предприемачески проекти“

„Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов за проект „Благотворителна кампания „Българските добродетели“

Награда за активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-19

„Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов;

„Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов;

„Дънди Прешъс Металс“ ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков;

„Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов.

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнини на активни членове на БМГК

70 години „Горубсо-Мадан“ АД

55 години „Асарел-Медет“ АД

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата)

Андрей Делчев („Андрей Делчев и партньори“) – 60 г.

Кети Кирова (Елаците-Мед“ АД) – 60 г.

Станчо Станчев (главен редактор на в. „Рудничар“) – посмъртно

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“

Мая Минкова (специалност „Биотехнология“, ІІІ-ти курс, успех мн. добър 5,33) – награда на БМГК;

Иван Чаушев (специалност „Хидрогеология и инженерна геология“, ІV-ти курс, успех мн. добър 5,20) – награда на „Минстрой Холдинг“ АД;

Даниел Янчев (специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, ІІ-ти курс, успех мн. добър 5,10) – награда на Фондация „Асарел“.

Награда за обективно и последователно отразяване на бранша

Йовка Николова – в. „Старозагорски новини“