Да се уповаваме на вярата в доброто!

Уважаеми съграждани!

Най-сърдечно ви поздравявам с настъпващите Великденски празници!

Възкресение Христово връща хората към най-истинските човешки добродетели – любов, милосърдие, прошка, смирение, покаяние.

Нека в тези дни на изпитания за България и за целия свят, да се уповаваме на вярата в доброто и в тайнството на Възкресението Христово.

Да помним, че помощта към ближния е благословия за този, който я дава от сърце!

Да гледаме с надежда към бъдещето и да го съграждаме разумно и отговорно!

Да посрещнем Възкресение Христово с вяра и със светлина в души!

Цветанка Йотина
Кмет на община Мирково