Да поддържаме чистота в зоните за отдих

Stanimir_Buchkov

• Инж. Станимир Бучков – зам. директор на ДГС –Пирдоп, пред в. Камбана

– Инж. Бучков, около язовир Душанци забелязваме обособени зони за отдих. Разкажете ни повече за тази инициатива.

– От този летен сезон Югозападното държавно предприятие дава възможност на любителите на почивката сред природата да разположат палатки и каравани на специално обособени места за къмпингуване в горски територии. Тази стъпка е част от политиката на Министерството на земеделието и храните за предоставяне на минимални условия за туристите, които избират този начин на почивка, и е само началото на продължителен процес за определяне на нови зони за къмпингуване.

На всички Горски стопанства беше дадена задача да намерим най-подходящите места в районите ни. ДГС -Пирдоп подаде места за къмпингуване там, където има държавни горски земи. Язовир Душанци е посещаван от много хора – около него през лятото кипи живот. Това са познати от години места на туристите и риболовците – едното обособено място за е  борова горичка от лявата страна, на язовир а откъм с. Антон. А от дясната страна, откъм Средна гора, са обособени няколко места на една голяма поляна. Там окосихме и почистихме, за да не бъде непристъпно.

По указанията, които трябваше да спазим, сме обособили няколко места за палене на огън, с цел да бъде предпазена природата от евентуални пожари или самозапалвания. Огнищата са направени чрез премахване на зачимяването и вкопаване в земята, оградени са с камъни. Отправям апел към хората, които посещават тези места – преди да си тръгнат, да проверят още веднъж дали е изгасен огънят. Огнищата нарочно са направени близо до водата, за да може да се улесни гасенето им след края на излета.

Също по инструкциите на Министерството, терените са оградени със сигнализиращи ленти, поставени са информационни табели.

Jpeg
Jpeg

Кметство Душанци пое ангажимент да осигури допълнителни кошчета за смет, организацията е съвместно кметството. Кметът Валентин Петров прие идеята присърце и двете институции ще работят заедно.

Прави впечатление, че преди да обособим тези зони, по два-три пъти в месеца сме ходили да чистим – факт е, че не сме научени да поддържаме чистота, не искам да коментирам какви неща сме чистили. Каквото трябва, ние ще правим по чистотата. Разбира се, има и много съвестни хора. Но имаме още да се учим и апелирам за по-висока култура.

Дейностите по обособяване на местата за къмпингуване извършихме с осем работници и служители на Горско стопанство – Пирдоп, които отговарят и познават тези територии и райони. Справихме се много експедитивно със задачата. Предстои да качим двете зони около язовира в търсачката Google Earth със съответните координати.

– Как ще се справяте с опазването на чистотата в тези зони?

– Ние ще правим организация по почистването. Разполагаме с работници, които се занимават с лесокултурни дейности и в момента, в който се отвори промеждутък, ще се минава през определено време и ще се чисти. Призовавам гражданите, които ще използват тези къмпинги да бъдат отговорни и да поддържат чистота. Все пак, това се прави, за да ни е хубаво, да се насладим на природата максимално. А и основната работа на ДГС не е да обира боклуците след туристите, затова нека да поддържаме природата чиста. Слагаме различни видове табели и ни прави впечатление, че на някои им прави удоволствие да ги чупят, или да си тестват огнестрелните оръжия. Всичко опира до съвестта на хората.

– На национално ниво в момента тече кампания по изкупуване от държавата на частни горски територии, бихте ли разяснили повече?

– Да, за първа година имаме кампания по изкупуване на такива земи. За целта, ако има заинтересовани лица, могат да заповядат в ДГС – Пирдоп. Нашите служители ще ги информират за необходимите документи, които се изискват – удостоверения за наследници, документи за собственост, заявления. Срокът за подаване е до 20 септември. До 19 септември, собствениците на такива гори на територията на ДГС – Пирдоп, които имат намерение да ги продадат на държавата, могат да подадат такива заявления. След това, в Държавните предприятия се създават комисии, които разглеждат документите. Правят се оценки по вид гори – като например тези с специални функции са с предимство. След като бъдат одобрени, може да се стигне до сделка и държавата да ги купи.

– Какви са текущите дейности, с които ДГС-Пирдоп се занимава в момента?

– Главното е възобновяването на горите, като разбира се, част от него е и правилното извеждане на сечите. Тази година имаме доста дейности по залесяване. Това се случва в землищата на общините Мирково и Копривщица. Знаете, че през 2014 г. в землището на с. Мирково мина градушка, която стана причина за изсъхването на иглолистните култури. Есента на същата година снеговал пречупи иглолистни гори в землището на гр. Копривщица на голяма площ. След тези природни бедствия в Мирково и Копривщица имаме целенасочено и мащабно залесяване, за да възстановим горите. Една част от това възстановяване е със собствени работници, друга част се извършва от фирми, които имат определени лицензи по Закона за горите – залесяване, отгледни дейности, които целят голям процент на прихващането на фиданките.

Паралелно, действаме по превенцията на пожарите, взаимодействаме активно с ръководствата на общините от Средногорието и със служба „Пожарна безопасност”. В тези дейности влизат и мероприятията по направата на минерализовани ивици – това се прави с булдозери покрай горите, за да не се разпространи огънят към тях.
Също така наблюдаваме и за здравословното състояние на горите – има болести по дърветата, които трябва да се следят за развитие и степен на проявеност, за да можем да предприемем съответните действия, заедно с Лесозащитна станция.

Добави коментар