Големите проекти тепърва предстоят

Инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч пред в. Камбана

Г-н Кесяков, община Челопеч посреща празника си с усилен кипеж на строителните площадки както в центъра, така и в различни точки на селото.

– Малко неподходящо е точно в предизборната година да разкопая селото. Но по-важното е да върви план-графикът, отколкото да се подготвям за предизборна кампания и да показвам, че всичко е наред и навсякъде е чистичко. Колкото и да са изнервени хората в момента от прахоляка и изкопите, по-важното е, че нещата вървят по график. А като се направи навсякъде, ще е чистичко.

– На какъв етап от реализацията им са мащабните инфраструктурни проекти?

– Проектът от миналата година за подмяна на водопровод и канализация е пред приключване. Остана да се направят няколко дъждоприемни шахти, да се ревизират някои спирателни кранове, да се довърши дренажното водохващане и ограждането на санитарната зона около него. Към края на юни този проект ще бъде приключен.

Първият етап на проекта за газификация е завършен в тези участъци, в които ще се рехабилитират улиците. До средата на юни ще приключим и с изграждането на комуникационните колектори и вече ще се наблегне на рехабилитацията. Петте улици, плюс пътищата към Карлиево, Църквище до август ще бъдат рехабилитирани. Края на август и началото на септември ще асфалтираме улиците, защото според мен най-качествено и ефективно се полага асфалта през тези месеци.

 

Изграждането на центъра се забави с един месец, заради изискванията на ЧЕЗ за колектори на кабелите. ЧЕЗ са монополисти и всеки, който се е сблъскал с този проблем знае, че си позволяват да правят каквото си искат. Трябва не само да им направим проекта, да го съгласуваме с тях, но и да им го дарим. Ще им дарим 300 000 лв. инвестиция, те ще я отчетат като собствена и всичко ще е наред. Тях не ги интересува твоят център дали ще се загрозява от жиците и кабелите. Щом искаш да ги скриеш, плащаш си и даряваш инвестицията. Центърът ще бъде готов, но вместо през юли, ще го завършим през август.

С обособяването но новия център възникна необходимостта от изместването на пазара.

През 2013 г. община Челопеч спечели публичен търг, организиран от Националната агенция по приходите за закупуване на Мелница заедно с прилежащата й територия от 1900 кв. м., намираща се зад общежитията, собственост на Дънди. Имотът представляваше инвестиционен интерес за обособяване на нова търговска зона (пазарище), където да се развива търговската дейност след завършването на проекта за Централна градска част на село Челопеч.

Намеренията на ръководството на общината е да се изгради търговска зона, в която да бъдат поставени 5 броя павилиони, от които едно кафене, два за продажба на хранителни стоки, един тото пункт и един павилион за вестници, както и паркинг за 20 автомобила, включително 2 броя парко места за лица с увреждания.

Ползите за жителите на общината и за нейните гости, ще бъдат улеснен достъп до търговската зона, централизация на всички необходими услуги, както и подпомагане развитието на дребна търговска дейност и намаляване на безработицата в общината.

Средствата от социалната програма с Дънди, които получихме вече са инвестирани, даже вече сме отчели документацията. Имаме разговор с ръководството на предприятието да ни бъдат преведени средствата и от дарението 2012 – 2013 г., тъй като имаме договор за дарение, но нямаме превод. Причината е, че ние се забавихме с процедурата по обществени поръчки за избор на изпълнител. Тези средства трябваше да бъдат вложени в изграждане на пречиствателна станция, но такава няма и би следвало да ги получим като дарение.

– Разкажете за проекта за новите улични чешми.

– Това е стар проект, чиято идея бе на баща ми, но не можахме да реализираме по-рано, тъй като чисто организационно не успяхме да довършим цялостната мрежа в селото, за да направим такива чешми. Това са улични чешми, които се захранват от водохващането, наречено „Пекиша”, което се слави с доста качествена вода. Хората в Челопеч много държат на вкусната и качествена вода и искат да си наливат и пият вода от това водохващане. Затова реставрирахме стар резервоар и пуснахме съответните тръби по улиците, за да захраним 6 чешми в селото. Това ще позволи на гражданите  по-лесен достъп до така предпочитаната от тях изворната вода. Те ще бъдат на:

– кръстовището на ул.“Юри Гагирин“ и ул.“ Хан Крум“;

– площадчето при църквата като допълнително там ще се направи и беседка;

– под ж. п. прелеза, площадчето между ул.“Рудничар“ и ул.“ Иван Сираков“

– над ОДЗ „Х. Кр. Андерсен“

– ремонт на съществуващата чешма „Драганчовец“.

Този проект също е пред приключване.

Едно друго улеснение жителите на Челопеч е изграденият вече пешеходен мост, в долната част на селото под главния път, който през реката е връзка между блоковете и източната част на селото.

– Имахте амбициозни намерения за обновяване на парковото пространство около детската градина и за основен вътрешен ремонт на училището?

– Искахме напълно да преобразим детските площадки според европейските изисквания. Трябваше до сега да сме приключили с проекта, но се забавихме, тъй като при започването на ремонта се оказа, че подземната инфраструктура е в окаяно състояние. Канализация, водопровод – всичко е доста амортизирано и не отговаря на новите стандарти. Ще ни трябват още два месеца, за да направим всичко необходимо.

В училището ще направим доста качествен вътрешен ремонт и мисля, че ще стане едно от най-модерните – с видеонаблюдение в стаите и коридорите, с озвучаване навсякъде, с телевизори по коридорите, за да може през междучасията да се пускат различни реклами или съобщения. Същото го правим и за гимназията, съвместно с Дънди.

– Идеите Ви за увеличаване ефективността на Спортния център?

 – И тук говорим за проект от миналата година, който до месец и половина ще бъде завършен. Там предвиждаме изграждане на три игрища – футболно, баскетболно и волейболно, както и тенис на корт. Футболното игрище е мини – 44 м. на 22 м. Но отговаря на стандартите за мини футбол.

Същевременно ще продължим проекта с изграждане на полигона за колоездене. Този проект трябваше да бъде завършен до май, но отново ЧЕЗ ни спънаха, тъй като през парцела минава въздушен кабел с напрежение 20 kV и не може да строим под него. Чакаме  проектът да бъде съгласуван, за да може да се даде разрешение за строеж. За да може догодина, тъй като ние вече сме един от трайните домакини на един от кръговете по приложно колоездене, да имаме модерна и 100% ефективна база на която да посрещнем и да организираме това състезание.

– Предвиждахте довършителен ремонт на хижа „Мургана”?

– Това ще стане на по-късен етап. Трябва да получим очакваните дарения от рудника и тогава този проект ще стартира. Изискванията на закона за обществените поръчки също ще ни отнеме до 3 месеца, така че този проект може би ще стане преходен и ще бъде завършен през 2016 г.

По инициатива на Туристическото дружество, със собствени средства и общи усилия, успяхме да направим люлка за децата. Започнахме и строителството на една беседка-барбекю, с южно изложение, точно пред хижата, с прекрасна гледка. За празника на хижата ще е готова и съм сигурен, че постоянно ще е пълна.

– На какъв етап е проектът за ж. п. гарата в Челопеч?

– По отношение на новата ж. п. спирка под Спортния център, НКЖИ е на етап избор на изпълнител. Миналата година сме превели 200 000 лв. Прогнозите бяха, че тя ще струва около 430 000 лв. Имахме доста административни пречки, но за момента почти всичко е решено. Проектът е готов, остава само съгласуването му и даване на разрешение за строеж. За да може да престъпим към съгласуване, трябва да се издаде акт за държавна собственост на сервитутната ивица, която е до ж.п. линията. Този документ трябва да се издаде от Областната администрация и вече е факт. Чакаме 14-дневния срок, за да влезе в сила актът за държавна собственост. На база на него ще продължим по съгласуването и ще вземем решение за строеж. Надеждата ми е това да стане до края на месеца.

След което ще започне процедурата за избор на изпълнител. Всичко това се движи от НКЖИ. Останалите 200 000 лв. са предвидили в бюджета. По договор ще бъдат платени след започване на строителството и след като бъдат отчетени първите 200 000 лв. Това ще бъде дарение за НКЖИ. Това е държавно строителство, но ако не бяхме финансирали тази държавна спирка, нямаше да я имаме. До месец ще стартира процедурата за избор на изпълнител, а около септември може да направим първата копка.

– Каква е равносметката за направеното и какво предстои?

– Най-сетне е подредена цялата картина, синхронизирани са проектите за водопровод, канал, колектори, газ, комуникации, асфалтиране. Това са проекти на различни проектантски организации, които вече един с друг са вързани. Следващата година можем да предвидим едно сериозно перо от бюджета на общината за капиталово строителство – за изпълнението на всички тези проекти в първи етап в няколко квартала. В тези квартали ще се започне там където е необходимо да се прави водопровод, канализация, газ, комуникационни колектори и рехабилитация на улиците. Веднъж завинаги през 2016 г. с тези квартали да сме приключили. След това ще продължим с останалите квартали. Етапите са шест, но бихме могли да ги съкратим до три, в зависимост от това какви средства общината ще може да отдели за капиталово строителство през следващата година. Това съкращава много ядове, много пречки. А в момента работим разпокъсано. На едни места се прави канализация, на други водопровод, на трети газификация, на четвърти колектори. Догодина това ще се избегне. Ще се работи с една фирма, на една площадка. Това ще увеличи ефективността и с по-малко усилия, ще се постигне по-голямо количество работа.

След разкопаването, прахта и калта, идва ред и на разкрасяването. Но за да има хубави цветя и растения, трябва да е разрешен въпросът с поливането. Създаваме експериментално поливни системи по главния път. Ако се получи добре, ще го приложим и в други части на селото.

Понеже не може да поливаме от водопровода, затова правим сондажи. Процедурата по узаконяване на един кладенец е 2 – 3 месеца. Бавна е, но по-добре да имаме собствени кладенци, които ще захранват отделните поливни системи. На главния път поливната система ще бъде пусната до 2 месеца.

Там, където има широки тротоари, ще направим цветни лехи. Имаме организация с работниците за почистване, косене, оцветяване.

Разпрострели сме се на много места. На много обекти се работи.

За „Корминеш” също трябваше да се осигури персонал – охрана, работници, които се грижат за косене, поливане, поддържане. Това си е допълнителен разход, който на този етап не съм измислил как да бъде компенсиран.

Вече получавам запитвания за възможности да се направят къща за гости в Челопеч. Отговорът на въпроса по отношение на този интерес е, че културната програма на Корминеш е толкова наситена, че такова нещо си заслужава да се направи и ще има печалба от него.

Това беше и целта – да развиваме е туризъм, за да създадем още един поминък тук на населението.

За момента това са нещата. Големите проекти тепърва предстоят.

– Какво ще пожелаете на челопечани по случай празника?

– Пожелавам им здраве и късмет. И да мислят, защото принципът „за лудо работи за лудо не стой” не е важен за нас. Ние трябва да разсъждаваме и да гледаме достатъчно напред.

Вече толкова години основна цел на общината бе да инвестира не само в инфаструктурата, но и в хората. Голяма част от инвестициите бяха за хората. Смятам, че имаме положителен ефект и тези пари не са загубени. Вече се вижда, че хората започнаха да разсъждават, почнаха да мислят като европейци.

Пенсионерите са доста активни, но не само те. Като цяло хората започнаха да виждат и да се учат колко по-добре и по-лесен става животът, когато нещата са подредени, когато човек си знае правата, но си спазва и задълженията. Виждам у гражданите на Челопеч разбирането, че задълженията трябва да се изпълняват, за да разчиташ на ефикасни права. Това се постига с разум, с мислене. Затова пожелавам повече на челопечани  да разсъждават и да си правят изводите правилно.

Добави коментар