Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД стартираха беседи, съпътстващи конкурса „Съкровища от миналото“ 2017

Beseda_Chelopech_1

Beseda_Chelopech_2

Beseda_Zlatica_1

Beseda_Zlatica_2

След обявяването на регионалния конкурс за рисунка, статия или интервю „Съкровища от миналото – животът и трудът на хората от моя роден край“  2017“ сред ученици от І до VІІІ клас, инициативата на Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД, продължи с беседи в седемте училища-партньори в населени места, в които компаниите развиват дейност: ОУ „Г. Бенковски“ – Мирково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч, СУ „Св. П. Хилендарски“ – Златица,  СУ „Л. Каравелов“ – Копривщица, СОУ „Хр. Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ – Етрополе.  Беседите се проведоха в периода от 4 до 6 април.

Конкурсът се провежда в рамките на програмата за Корпоративна социална отговорност на двете дружества „Култура и национална идентичност“.

Лектори на беседите тази година бяха са телевизионните водещи Иван Кънчев и Марио Мишев, млади хора с траен интерес към историята. Освен, че са водещи на историческо предаване те са и създатели на интернет платформата „Българска история”.

Тъй като тази година в конкурса освен с рисунка учениците ще се състезават и със статия и интервю по темата, водещите им дадоха насоки как да се справят със задачата. Иван Кънчев и Марио Мишев представиха пред учениците и откъси от свои интервюта и статии на историческа тематика.

Беседите бяха съобразени спрямо възрастовата група на участниците в конкурса. Акцент бяха темите за родолюбието, необходимостта да познаваш родния си край, героите от родния край и от националната история.

Припомняме, че изискванията и регламента за участие са:

За рисунка –  с избрана от автора техника и материал

За интервю/статия – обем от 2 до 4 страници, номерирани, написани четливо с ръкописен почерк или набрани на компютър – шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14. Творбите във всички категории се предават на хартиен носител в един екземпляр. Интервюто трябва да бъде придружено със снимка на интервюирания, а статията – с архивна снимка или копие на „стар документ” с кратък тест-описание.

Важно е да се знае, че на гърба на всяка творба трябва да има следната информация: трите имена, клас, учебно заведение, град и е-mail за контакт с участник и родител (или учител), заглавие на творбата.

Крайният срок за предаване на творбите на учениците в училище е 21 април 2017 г.

Добави коментар