Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД подписаха рамково споразумение с общината за подкрепа на приоритетни проекти

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“ СТАРТИРА И В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

На 22 април в гр. Златица се състоя официално събитие, на което беше подписано рамково споразумение с Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Споразумението предвижда четирите фирми от Група ГЕОТЕХМИН да подкрепят проекти от важно значение за местните общности.

Златица е петата община, в която ще се финансират социално значими проекти по Благотворителната програма „Българските добродетели“. В общините Мирково, Етрополе, Чавдар и Челопеч проектите са стартирани. Те са в областите здравеопазване, образование и качество на живот.

Споразумението със Златица бе подписано от инж. Стоян Генов, кмет на общината, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. На събитието присъства и председателят на ОбС инж. Любомир Цветков.

Кметът на Златица инж. Генов изказа благодарност от името на жителите на общината за приноса на Група ГЕОТЕХМИН. „Ние сме пример за партньорство сред общините в България. Благодарни сме, като община за това, което Групата и  четирите компании правят за Златица и цялото Средногорие в социален план. Това партньорство се задълбочи. Почти няма проект на общината без участието на Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Особено важна социална роля изиграха насочените средства за здравните кабинети в трите населени места – Петрич, Църквище и Карлиево“, каза инж. Генов при подписване на споразумението за партньорство с четирите фирми от Група ГЕОТЕХМИН.

Той допълни: „С подписването на днешното споразумение искам да акцентирам, че за партньорството, което Група ГЕОТЕХМИН ни предложи, взехме решение на заседание на Общинския съвет и се обединихме около това то да бъде насочено изцяло към голямата нужда на нашия град – подмяна на водопровод и асфалтиране на улици. За мен е чест да сте тук и да работим заедно за благоустрояването на общината“, каза инж. Генов.

Инж. Любомир Цветков, председател на ОбС, подчерта, че компаниите винаги са оказвали подкрепа за общините от Средногорието и помощта, която оказват в този момент на община Златица, ще допринесе изключително много за подобряване качеството на живот на нейните жители. Проектите ще се финансират по програма  „Българските добродетели“, чийто инициатор за създаването е управителят на Геотехмин – проф. дтн инж. Цоло Вутов.

„От основаването на програмата до момента Група ГЕОТЕХМИН увеличи инвестициите в сферите на образованието, инфраструктурата и качеството на живот на местните общности. През 2020 г. ние предложихме помощ на общините в района на дейност на Елаците-Мед АД във връзка с пандемията от Covid-19 и очакваните последствия. Вярваме, че трябва да оказваме подкрепа когато и където е най-нужно“, сподели г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД.

„Добрите взаимоотношения между общините от региона на Средногорието и компаниите от Група ГЕОТЕХМИН се основават на диалог, уважение и желание за растеж и развитие. Ние вярваме, че с общи усилия ще преодолеем предизвикателствата и сме уверени, че инвестициите, които правим, са от изключителна полза за създаване на благоприятна среда за работа и живот. Подкрепата, която оказваме в този момент на община Златица, е от ключово значение за благоустрояването на града и е поредното доказателство за отговорната политика на дружествата“, каза инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД.

ОбС Златица е одобрил проект, който включва подмяна на части от амортизираната ВиК мрежа в града. Очаква се работата по проекта да стартира в най-кратки срокове.