В ПГМЕ – Пирдоп бяха подписани партньорски договори по програма „Еразъм+“

proekt-pgtht

На 8 януари в ПГМЕ – Пирдоп бяха подписани споразумения между училището и партньорите му от Литва и Словения, в изпълнение на проект „VET for Business Process Management on Interactive Board” Проектът е по програма „Еразъм +”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Партньори по проекта са фирмите „Бицеро” от Словения, представлявана от Томислав Розман, и „Глобал Идеос” от Литва, представлявана от Агне Блиувайте.

Целта на проекта е сертифициране качеството на професионалното образование и е с насоченост към дуалното обучение.

Чрез изпълнението на проекта се цели учениците, включени в него, да получат допълнителни знания, умения, компетентности, които да бъдат сертифицирани. Предвижда се в проекта да бъдат включени около 80 ученици. В края на проекта участниците, които покрият финалните изпити, ще получат и сертификат за качество.

Проектът е с продължителност 2 години, а общата му стойност е 183 хил. евро.

Фирмата „Бицеро” ще изготви платформа, която ще бъде адаптирана за условията на ПГМЕ – Пирдоп. През лятото се предвижда мобилност, чрез която пирдопски учители ще посетят Словения. Там те ще бъдат обучени да работят с web платформата. В края на проекта фирмата „Глобал Идеос” ще оцени качеството на получените знания.

След подписването на партньорските споразумения, гостите от Словения и Литва направиха обиколка на училището. Те изразиха своето възхищение от добрата материална база, с която разполага то.

Добави коментар