В огъня – за отговорността и предизвикателствата

• Главен инспектор инж. Ненко Миков, началник на РСПЗБН – Пирдоп пред в. Камбана

От началото на годината до сега имаме отчетени 112 произшествия. Като голяма част от тях са оказване на помощ, както на граждани, така и на други организации. Това са предимно извършване на транспортни дейности във връзка с пандемията от Ковид-19. Основно това беше превоз на помощи, пристигнали в България на летище София и транспортирането им до базата на БЧК в Лозен или други бази. Транспортирахме спирт, който беше конфискуван на КПП „Кулата” и от базата на Гранична полиция – Гоце Делчев до база на БЧК. След земетресението в Албания, нашите момчета направиха два курса до там – единият път доставиха одеала, а вторият път доставиха палатки.

По отношение на пожарите в територията, обслужвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Пирдоп, за жалост, голям дял има умишлените пожари. Това е сигурно на 100%, оттам нататък колегите от Полицията вършат своята дейност. Делът на пожарите, в които са нанесени материални щети на обществени сгради е сведен до нула. Това е добър резултат и добър атестат за нас, защото превантивната дейност, която извършваме, помага за този нулев брой пожари в обществените сгради в Средногорието.

Архив 2019

С колегата по превантивната дейност, за този период от 8 месеца, са извършени проверки в обекти, които подлежат на комплексни и на контролни проверки, съгласно Наредбата, която ги касае. Връчените са съответните предписания и се следи за тяхното изпълнение в срок. Става въпрос за общински училища, читалища и други. Същевременно, в летния период, след приключването на учебната година, следяхме за извършването на ремонтните дейности, например в детските градини в Златица. Нас ни касае евакуационният план на едната такава сграда, относно посоката на отваряне на врати, монтиране на врати, панти и паник-бутони. Смея да твърдя, че училищата и детските градини в района отговарят на изискванията за пожарна безопасност. Другите обекти, които следим, са такива с масово посещение на хора, например читалищата.

Архив

Към настоящия момент, обстановката е спокойна, както се казва – да чукнем на дърво. Сега, дали земеделските производители се уплашиха от многобройните пожари, които вилнеят в страната, дали че предприеха мерки и грубият фураж и сламата се балираха и се вдигнаха от полето и блоковете, към момента нямаме палене на сухи треви и стърнища. Това е важна предпоставка да не възникват пожари в полския фонд, който евентуално да се прехвърли към горския фонд и след това щетите са огромни.

Наложи се да помогнем в случаи на наводнения на жилищни сгради и институции в Златица и Пирдоп по време на поройните дъждове през юли. Когато за кратко време се изсипе огромно количество дъжд, първият сигнал, който получаваме обикновено е за мазето на Началното училище в Пирдоп, а следващият е за главната улица в Златица, блоковете под Тотото. Явно има проблем с канализационните системи.

Архив

Друго голямо предизвикателство беше пожарът, който възникна от паднала мълния в Пирдоп. Засегнати бяха четири адреса. Голяма отговорност за дежурната смяна от 4 човека. Още 6 колеги са се отзовали веднага на обаждането и така, в рамките на 2 часа, тези 10 колеги са се справили успешно и на четирите адреса. Благодаря на всички за мъжеството! В нашата професия няма почивен, няма работен ден, винаги са готови да се отзоват!

По отношение на състава, имаме една вакантна бройка за пожарникар и една офицерска бройка. За мое съжаление, няма желаещи от района. От срещите ни по училищата не виждаме и ентусиазирани младежи да запишат Академията на МВР. Това много ме притеснява, защото ние не сме вечни, а в бъдеще трябва да разчитаме на млада смяна и отговорни хора. Но нека не губим вяра и надежда за по-добри времена!

Честит празник на всички колеги!