В община Златица приключи проектът за изграждане на дневен център за хора с увреждания

dneven centyr Zlatica - 1

 

През м. юли приключиха строително-ремонтните дейности по реконструкцията и ремонта на сградата, предназначена за Дневен център за хора с увреждания в Златица.

Използвана е бившата двуетажна сграда на „Гражданска защита“ – стара и силно амортизирана сграда, построена през 60-те години на миналия век. Сега тук се помещава модерен и функционален център, с площ от около 250 кв. метра.

Реконструкцията и ремонтът на сградата бяха извършени по европейски проект, спечелен от сдружението с нестопанска цел „Нов Поглед“, в партньорство с община Златица. Общата стойност на вложените средства надхвърля 900 000 лв. Сградата и прилежащият имот са изцяло реконструирани, а центърът е обзаведен с техническо, медицинско и помощно оборудване. Проектът беше спечелен в края на 2013 г., а строително-ремонтните работи започнаха в началото на 2015 г. и завършиха преди дни. В сградата са извършени значителен брой подобрения както по конструкцията й, така и второстепенни промени – сменени са изцяло покривът, дограмите, електроинсталации, отоплителна система, външен асансьор, изградени са рампи, сградата е изолирана, извършена е напълно нова вертикална планировка.

Новият дневен център ще има капацитет да обслужва до 50 човека с увреждания, за които се очаква да се грижат близо 20 човека персонал. В сградата са предвидени офиси, складове, зали за обучение и хранене, тераса, кабинети, санитарни възли, стаи за отдих и други.

Дневният център за хора с увреждания ще предлага различни услуги, свързани с ежедневните потребности в различните им разновидности – здравни, образователни, рехабилитационни, занимателни, увлекателни и дори спортни.

Очаква се в центъра да работят екип от специалисти – психолог, социални работници, рехабилитатор, физиотерапевт, трудотерапевт, медицинска сестра, помощен персонал, външни консултанти и доброволци.

Скоро се очаква и официалното откриване на новия дневен център за хора с увреждания в Златица.

 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е НАШ ПРИОРИТЕТ

 

dneven centyr Zlatica

• Инж. Магдалена Иванова, кмет на община Златица

 

– Всяка една община е длъжна да предоставя социални услуги на своите граждани. Една такава социална услуга е изграждането на „Дневен център за деца и хора с увреждания”. Сградата на бившата гражданска защита бе идеална за тази цел, но през годините тя бе изоставена, рушеше се, покривът бе почти срутен. Имахме възможност и решихме да подадем проект, чрез който да  ремонтираме сградата и да я превърнем в Дневен център за хора с увреждания.

В Дневния център хората с леки увреждания ще могат да престояват за няколко часа, или за целия ден. Ще има квалифициран персонал, който ще се занимава с пациентите и ще бъдат правени различни упражнения. Според техните нужди ще бъдат правени и раздвижвания. Целта е деца и хората с леки увреждания да могат да възстановяват и говор и движение.

Проектът се реализира съвместно с НПО, с което ще бъде предоставяна социалната услуга. По този начин слагаме началото на публично-частното партньорство в общината. Благодарение на проекта от една разрушена сграда имаме една доста прилична сграда, чрез която да предоставим и тази социална услуга. Надявам се от есента центърът да започне да функционира. В него ще се лекуват 50 човека – 25 деца и 25 възрастни, като ще има персонал от 20 човека.

Община Златица е отворена към социалните дейности, въпреки че това не е печелившо, но е дейност, свързана с хората. Освен тази дейност, ние предоставяме лични асистенти, домашни и социални помощници. Чрез Дневния център ще разширим социалната дейност на общината, за да бъдем в полза на хората.

Добави коментар