В Копривщица: „Светлините на хорото“ – уникален проект на клуб „Гайтани“

Уникалният проект на клуб „Гайтани“ – „Светлината на хорото“ бе проведен в местността „Войводенец“ в Копривщица на 26 и 28 юли.

„Гайтани“ е един от най-големите танцови клубове в България, който предлага обучение за любители в областта на българските народни танци. Създаден през 2006 година, в него танцуват 2 000 души, мъже и жени на възраст от 18 до 70 години.

Танц и светлина под звуците на обаятелната българска народна музика. Чувството да си там бе изключително и несравнимо. Стотиците танцьори танцуваха без умора, а се виждаха само стъпките им.

Екипът на клуб „Гайтани“ търси „старинното и неговото място в съвременния живот, енергията и красотата, която българското хоро създава и зарежда в поколенията. Мистиката в символиката на хорото, песните, ритуалите, дрехите, живота и усещането за безкрайно движение, което е смисълът на съществуването ни, ще даде израз в една абстрактна картина, нарисувана от нас хóрата на хорóто.“

Партньори за провеждане на мероприятието са община Копривщица, Бойка Дюлгерова – директор на СУ “ Любен Каравелов“ и Борис Подгорски – член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Кметът на община Копривщица Генчо Герданов направи подарък на организаторите перодръжка с мастило и меден съд.

Димитрина Орашъкова