В Карлиево: Спешна среща със собственици на коне

Спешна среща със собствениците на коне в с. Карлиево бе организирана на 16 януари 2019 г. в административната сграда на кметство Карлиево. На срещата организирана от Кмета на община Златица – инж. Магдалена Иванова, присъстваха няколко от притежаващите най-много коне животновъди – Иван Чернев, Недялко Градинаров, Васил Чернев, Марин Гугов и др.; представители на полицията, в лицето на гл. инспектор Христо Присов, Началник РУП – гр. Пирдоп, Николай Симеонов – Началник на участък – гр. Златица, полицай Андрей Василев и служител от общинска администрация – Златица – Христина Миндилова, специалист „ККР и селско стопанство“.
Причината за срещата бяха зачестилите пускания на свободно движещи се коне, както в частните имоти, така и по пътищата, особено в отсечката гр. Златица – с. Карлиево и републикански път Златица – Панагюрище. Има получени много сигнали на дежурния телефон на Общината, отделно тези на 112. Ще бъдат предприети крути мерки, за да се спрат свободно движещите се коне, тъй като това създава сериозни предпоставки за ПТП-та.
От страна на общинска администрация бяха припомнени правилата за отглеждане на домашни животни, както и задълженията им при регистриране и пререгистриране на животновъдни обекти по реда на чл. 137 от ЗВД.
Присъстващите животновъди се съгласиха, че са наложителни такива мерки и обещаха да ограничат свободното преминаване на техните животни по пътищата. От полицията, в лицето на гл. инспектор Христо Присов, бе заявена пълна подкрепа по решаване на проблема, както и уверение, че Община Златица ще получи съдействие от страна на полицията в случай, че животните отново бъдат оставени без надзор – техните собственици ще бъдат санкционирани и ще получат съответното административно наказание.

Добави коментар