Възможности за кандидатстване в Американския университет в България

СОУ „С. Савов“

AUBНа 18 февруари в СОУ „С. Савов” – Пирдоп, представители на Американския Университет в България /АУБ/ представиха възможностите за кандидатстване в това реномирано висше учебно заведение. Презентацията бе направена пред ученици от XI клас XII клас.

Виктор Попов – координатор прием на студенти в АУБ, разказа на учениците повече за университета и начина за кандидатстване в него. Университетът следва американския модел на образование, като обучението се провежда на английски език.

Приемат се студенти с висок потенциал и разнообразни таланти, които са сред най-успешните ученици във випуските си. Студенти се приемат два пъти в годината – за есенен и пролетен семестър. Предлага се финансова подкрепа и стипендии, както за високи академични постижения, така и въз основа на финансовото състояние на семейството на кандидата.

Учениците имаха възможност да задават въпроси, свързани с начина на прием и живота в университета.

Добави коментар