Втори випуск ученици от дуално обучение от ПГ „Златица“ ще практикуват в „Елаците-Мед“

На специално събитие в Мултифункционалната зала на Обогатителен комплекс, с. Мирково, „Елаците-Мед” посрещна втория випуск ученици от Професионална гимназия „Златица“, които започват своето практическо обучение в реална работна среда. Седем единадесетокласници се присъединят към своите петима по-големи съученици, като заедно ще придобиват практически опит под ръководството на едни от най-добрите специалисти.

Учениците от 11-ти клас ще се обучават в специалностите „Машини и съоръжения за заваряване“ и „Електрообзавеждане на производството“, а тези от 12-ти клас продължават своето практическо обучение в  специалностите – „Електрообзавеждане на производството“ и „Автотранспортна техника“.

Учениците бяха приветствани от представителите на „Елаците-Мед” – инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, инж. Красимир Динеков, зам.-директор на Обогатителния комплекс, г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация” и Мариана Вътева, експерт „Подбор на персонала/обучения и квалификация“.

Г-жа Даниела Горанова  посрещна учениците и даде думата на г-жа Величка Баланова, директор на ПГ „Златица“, която сърдечно благодари на „Елаците-Мед“ за стартирането на програмата за дуално обучение за втора поредна година. „Надявам се тази година младежите да затвърдят знанията си и добрите отношения със специалистите от компанията. Благодарим на „Елаците-Мед“ за топлото посрещане и грижите, които полагате за учениците.“, коментира г-жа Баланова и пожела успешен старт на програмата за практика в реална работна среда.

Инж. Стоил Димитров се обърна към учениците с думите: „За мен е удоволствие за втори път да присъствам на откриването на новата учебна година по дуална форма на обучение.“ Г-н Димитров сподели, че отзивите от учениците, които са за втора година на практика в „Елаците-Мед“ са били отлични и пожела ползотворно сътрудничество с наставниците им от дружеството. 

Г-жа Милена Христова  поздрави присъстващите дванадесетокласници, обучаващи се в програмата за втора поредна година, както и новите ученици от 11 клас с „добре дошли“. Тя изказа своята удовлетвореност от по-големите ученици, които вече имат едногодишен опит по практическо обучение и пожела на единадесетокласниците да следват добрия пример. Г-жа Христова благодари и на наставниците за тяхната отдаденост и положените усилия.

Инж. Красимир Динеков представи на учениците новите предизвикателства, с които ще се срещнат през тази учебна година. „Освен с основните си задължения по избраните от вас специалности, ще имате възможност да се запознаете и с нашите проекти, които ще изпълняваме през следващата година“ коментира той и подчерта, че знанията, които учениците ще придобият, ще им бъдат полезни в тяхната бъдеща реализация в компанията.

Учениците се запознаха със своите наставници, които ще ги подкрепят в усвояването на новите знания и трудовите им задачи в дружеството, включващи практика в реална работна среда и допълнително обучение. Обучаващите специалисти от „Елаците-Мед“ са ръководители от цех „Ремонтно-механичен“, цех „Средно и ситно трошене“, цех „Мелнично-флотационен“, цех „Енергийна инфраструктура“, цех „Тежка механизация и автотранспорт“ и отдел „Енергиен“.

„Елаците-Мед“ са партньори по проекта за дуална форма на обучение в Професионална гимназия „Златица“ вече пета поредна година. Чрез дуалното обучение учениците придобиват практически опит в реална работна среда, който им дава шанс да започнат работа във фирмите-партньори веднага след завършване на образование. Практическите занятия са в рамките на споразумението за партньорство между гимназията и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД, по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“.