Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“

Kluster_Srednogorie copyВтората годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“ се проведе на 19 март в София Хотел Балкан.

Конференцията се осъществи под егидата на Министерството на икономиката и с генералното партньорство на Аурубис България.
Организатор бе Индустриален клъстер Средногорие. Форумът бе уважен от Любен Петров – Заместник-министър на икономиката, проф. Костадин Костадинов – Заместник-министър на образованието и науката, Академик Стефан Воденичаров – Председател на БАН, Цветан Симеонов – Председател на БТПП, Георги Шиваров – Заместник-председател на БСК, Георги Николов – Генерален секретар на Аурубис България, Александър Чобанов – Директор „Човешки ресурси“ на Асарел-Медет, Васил Велев – Председател на УС на АИКБ, Николай Минков – Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, както и от представители на индустрията, малкия и средния бизнес, неправителствения сектор, научни и образователни организации и медии. По време на трите сесии на конференцията бяха разгледани измеренията на иновациите и предприемачеството и тяхното практическо приложение в различни сфери на икономиката. Участниците във форума се обединиха около идеята, че предприемаческото мислене трябва да се насърчава още от най-ранна детска възраст, както и около схващането, че качественото образование е в основата на бъдещия икономически и социален напредък на страната. Конференция „Иновации и предприемачество 2015“ постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, възможностите за внедряване на иновативни продукти и решения в компаниите и представи начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на иновациите в предприемаческото мислене.

Лектори в събитието бяха представители на Министерството на икономиката, Министерството на образованието и науката, Представителството на ЕК в България, на някои от големите индустриални компании в страната – Аурубис България, Елаците-Мед, Солвей България, Титан Златна Панега Цимент, както и Eleven Accelerator Venture Fund, БТПП и ТУ-София, клон Пловдив.

Добави коментар