„Вся власть – советом!“

Община Златица

Със свито сърце и възмутени души пишем репортажа за проведеното на 29 февруари заседание на ОбС – Златица. Самото провеждане на сесията постави много въпросителни относно нейната законност. Неупълномощен от никого да я води, общинският съветник от Реформаторския блок Асен Плахов позовавайки се на обстоятелството, че е зам.-председател взе диригентската палка в ръцете си. Видимо опиянен от обещаното му със сигурност избиране за нов председател на ОбС, той тръгна направо през просото.

След като общинската избирателна комисия отстрани д-р Иван Стойнов като председател на ОбС и общински съветник, действително би следвало да се свика заседание. И тъй като става дума за избор на нов председател на ОбС, такова би трябвало да се свика от областния управител. За други заседания, по принцип, залегнал в ЗМСМА, свикването се осъществява от председателя на ОбС; по искане на една пета от избирателите, или една трета от съветниците. Зам.- председателят може да свика и ръководи заседание, но след изричното упълномощаване от председателя на ОбС, какъвто в този момент ОбС – Златица няма. Попитан от Тодор Чомпалов и Стоян Шиеков има ли пълномощно, Асен Плахов заяви, че е упълномощен от областния управител, но отказа да покаже пълномощно, което затвърди съмнението, че такъв документ няма и вероятно се надява пост фактум да се сдобие с такъв. Беше предложено от дневния ред да отпадне изборът на нов председател, предвид обстоятелството, че д-р Стойнов обжалва пред съда решението на ОИК и едва след произнасянето на съда да се реши какви действия да се предприемат. Изпадналият в ярост Плахов не успя да даде отговор на поставените му от Чомпалов и Шиеков неудобни въпроси, обвини ги в неприлично държание и се закани да ги изгони от залата. След тези действия Асен Плахов изправи на крака Динчо Рашев – следващият в листата на съветниците от ГЕРБ и му заповяда да повтаря след него думите на клетвата. Никъде до сега не се е чуло и видяло нов общински съветник да се заклева пред друг такъв като него. Това по правило става в присъствието на областния управител или негов заместник, или в краен случай пред председателя на Общинската избирателна комисия. Не случайно в залата бе дошъл председателят на ОИК Светлозар Стоянов и един член на същата с намерение пред тях да се закълне Рашев, но Асен Плахов грубо наруши правилата и не им предостави това право. И за това нарушение той не успя да даде отговор, но …извика двама полицаи с патрулната кола за да се стреснат задаващите неудобни въпроси граждани и съветници. И в този случай ако би имало необходимост да се въвежда ред, то присъстващият на сесията кмет би следвало да извика органите на реда, а не един обикновен съветник.

„Управляващото мнозинство” избра председател на ОбС

Това мнозинство, на което вече гражданите лепнаха прозвището „великолепната осморка” както се и очакваше, издигнаха за кандидат Асен Плахов, без да бъдат изтъкнати мотиви за тази кандидатура, като наличие на висше образование, административен опит, познаване на общинските дела, припознаване от обществеността за такъв и др. Може би защото кандидатът за председател на ОбС не ги притежава в необходимата степен.

Тодор Чомпалов издигна кандидатурата на инж. Стоян Генов от БСП като изтъкна, че е човек с висше образование, бил е четири години председател на ОбС, възприеман е много добре от жителите на общината, активен член на Асоциацията на председателите на ОбС в България.

След проведения таен избор се оказа, че за Асен Плахов са гласували 8 общински съветници, 2 бюлетини бяха обявени за недействителни и 3 за Стоян Генов.

„На гол корем, чифте пищови”

ЗМСМА дава право ОбС да избере зам.-председатели. Има големи по население общини, в които броят на съветниците е по 17, 25, 63 и т.н. съветници и това обуславя необходимостта председателят да се подпомага от един или двама зам.-председатели. Вече пет мандата ОбС в Златица работи само с председател без заместници. Като такива много добре се справяха през годините инж. Петър Йорданов, инж. Ал. Самарджиев, Сашка Кърпарова, инж. Стоян Генов. За малка Златица, под 6 хил. жители и само 13 общински съветници „мнозинството” избра двама зам.-председатели да подпомагат новия председател и да бетонират управлението си. С 9 гласа „за” и 4 „въздържали се” ОбС избра за зам. председател Елена Герасимова от Евророма. С 9 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” вторият зам.- председател е Димитринка Савовска от ГЕРБ.

И така, в ръководството на ОбС влизат по един представител от ГЕРБ, Реформаторския блок и Коалиция за спасение на Златица (Евророма).

Не се чуха протестните думи на Т. Чомпалов, че отсреща в лявата страна има 5 общински съветници близо 40% от ОбС – двама бивши кмета, един бивш председател на ОбС, четири от тях са с по един и 4 мандата общински съветници, 4 са с по едно или две висши образование и че би трябвало единият зам.-председател да е от тях. Безапелационно бе отхвърлена кандидатурата на инж. Стефан Попов. С това един век по-късно в Златица се осъществи лозунгът на Ленин: „Вся власть советом!”.

Вече не е тайна, че осморката не иска никой да им се бърка в работата. Направлявана от техния си кмет в сянка, тя вероятно провежда своите сабати далече от хорските очи и уши и чертае бъдещето на общината и опрделят ролята на кмета Магдалена Иванова като формална, зависеща от волята на тяхната си група. Присъствието на съветниците от БСП и АБВ вече е безсмислено. Така ще бъде през следващите 44 месеца до следващите избори през октомври 2019 г. ако народът на Златица не реши преждевременно нещо друго.

При се бюджетът на общината

На предходната сесия „мнозинството” категорично отхвърли проекта на ОбА за бюджет 2016 г. Хора, които за пръв път се сблъскват с понятието „общински бюджет” направиха на пух и прах предложения от кмета проект. Надвиснала бе угрозата тази година общината да функционира без бюджет. Ето защо кметът и ОбА приеха техните предложения, за някои които може да се каже, че са нещо като прищевки. На 27 февруари събота са били проведени заседания на постоянните комисии. Случайно или не, 4 съветници от лявата страна не бяха уведомени и не участваха в заседанията на комисиите.

Бюджетът на общината възлиза на близо 5 млн. лв. – 4 997 409 лв. Приходите с държавен характер са 2 041 480 лв., а тези с местен характер – 2 955 929 лв. Данъчните приходи са 659 000 лв., неданъчните приход – 1 340 740 лв., преходен остатък от 2015 г. – 608 189 лв., целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 116 600 лв. и др. За заплати са предвидени 1 724 670 лв., социални осигуровки – 369 965 лв., издръжка 1 759 649 лв.; за читалищата – 93 480 лв.; основен ремонт на дълготрайни материални активи – 394 244 лв. и за придобиване на нови такива – 336 250 лв.

/Следва/

Инж. Тодор Чомпалов, инж. Стоянка Балова, Даниел Йорданов – общински съветници от БСП и АБВ

Добави коментар