Връзката между техниката и човека става все по-тясна

Инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс, бе сред водещите „Пилоти на утрешния ден“

Иновациите ще променят бизнес средата в следващите години с още по-голям темп на развитие. По темата за бъдещите нови технологии, от изкуствен интелект до мета вселена, водещи мениджъри от България и чужбина представиха своите виждания за баланса между човека и техниката във втория панел на конференцията „Преди утрешния ден – Пилоти на бъдещето“, организирана от авторитетното издание „Бизнес Глобал“.

Инж. Ивайло Николов, директор на Рудодобивния комплекс на „Елаците-Мед“, сподели, че очакванията на всички са връзката между техниката и човека да стане още по-близка, но заедно с това остават притесненията, дали човечеството няма да загуби своята идентичност, предоставяйки на техниката възможността тя да решава вместо нас, хората. Познатите ни технологии, изкуствен интелект, автоматизацията и всички заобикалящи ни предмети в нашето ежедневие са резултат от минно-добивната промишленост и това я подрежда на челните места по значимост.

„Днес аз съм тук като представител на компания пионер в дигитализацията и автоматизацията на минната индустрия в България. С гордост мога да заявя, че ние от „Елаците-Мед“, част от Група ГЕОТЕХМИН, сме поели по този път и в нашата компания производствените процеси са почти напълно автоматизирани и дигитализирани. Казвам почти, защото до пълното завършване е необходимо, да се изключи напълно човешкият фактор, свързан с вземането на решения.

Инж. Николов разказа, че процесът по трансформация и цифровизация в компанията се надгражда постоянно, благодарение на което се запазва количеството на произвеждания меден концентрат при преработката на руди с по-ниски съдържания на мед, осигурява се оптимално оползотворяване на природните ресурси и се удължава живота на рудника и цялото предприятие. „В „Елаците-Мед“ работим в посока увеличаване ефикасността на управленския процес и гарантиране безопасна и здравословна среда за нашите служители чрез внедряването на цифрови системи, съвременни софтуери и техника с елементи на изкуствен интелект, като прилагаме автоматизация от ново поколение и новаторски решения във всеки процес“, каза инж. Николов.

Той  даде пример с приложението за мобилни телефони, което обединява системите за управление и мониторинг на миннодобивните процеси.

„Със сигурност най-големият прогрес през следващото десетилетие в минната индустрия би бил достигането до етап на самостоятелно управление на изкуствения интелект чрез успешно възприемане на информацията за заобикалящата го среда. Това би било революция“, подчерта инж. Ивайло Николов.

„Дейностите в миннодобивната индустрия се извършват в постоянно променяща се динамична среда, подвластна на законите от теория на вероятностите. Всяка ситуация няма повторяемост с предходните и изисква постоянно вземане на навременни решения. В Елаците-Мед се работи с най-съвременна техника и софтуери, които обобщават огромно количество данни, но все още хората остават неизменна част от всеки един процес, защото те са притежателите на качества като анализ, критично мислене, емоционална интелигентност, които техниката все още не притежава и без които тя остава един модерен помощник“, с поглед в бъдещето прогнозира директорът на Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед.