Внедряваме система за безопасност при работа и стартираме генералния ремонт в завода

SreshtaTimKurt
Тим Курт – изп. директор на Аурубис България, пред местните медии

На 22 март в информационния център на Аурубис България в Пирдоп се състоя регулярна среща с медиите и ръководството на компанията в лицето на изпълнителния директор Тим Курт. На срещата присъстваха и Мануела Тотева, мениджър Комуникации и Драга Сапунджиева, координатор Социални дейности и проекти.

Тим Курт благодари за интереса от страна на местните медии и даде подробности около предстоящия генерален ремонт на завода в Пирдоп, както и други проекти и промени във фирмата.

– От 1 април, в Аурубис България в Пирдоп ще имаме нов директор на направление „Човешки ресурси”. Нейното име е Анелия Димова и идва от фирма „Солвей”. От 1 юли Аурубис Груп ще има нов главен изпълнителен директор Юрген Шахлер, който идва от ArcelorMittal.

Що се касае до традиционния ден на отворени врати, който се провежда през май, поради планирания ремонт тази година, ще бъде отбелязан в края на септември, или началото на месец октомври. Официалното честване на 150-годишнината на Аурубис ще се проведе в Хамбург в края на април. В България ще го отбележим по време на празника на компанията през лятото.

Аурубис България внедрява проекта, насочен към безопасността на служителите.

Преди около година наехме специален служител, който да се фокусира изцяло върху безопасността на работното място. През лятото на 2015 г. наехме и външен консултант – фирма Дюпон, които да ни помогнат да подобрим условията за безопасност. Тази компания ще ни помага доста и по време на ремонта, тъй като ще имаме над хиляда служители на външни фирми, които трябва да бъдат подготвени. В Аурубис България ще въведем системата за управление обезопасяването LOTO /Заключи – обозначи /Lock-Out-Tag-Out/. Звучи лесно, но това всъщност е една фундаментална програма в областта на поддръжката. Какво означава това? В даден момент, когато цялото оборудване, което използва ел.енергия спре, то да бъде изключено напълно. Тоест, освен лоста, който всяка машина има, за да бъде изключен от управление, ще има допълнителна зона, където всеки един служител, който борави с това оборудване, ще може да се заключва. Черпим опит и се съветваме с други големи компании в България – Дънди Прешъс Металс Челопеч са едни от тях. Девня Цимент, Титан Златна Панега, ЕйЕс Гълъбово също имат такава система. Убедени сме, че с въвеждането на тази система за безопасност, нивото на работа ще се подобри значително, защото тя ще бъде насочена към всички служители, които работят на територията на Аурубис България. Преди известно време имаше среща на всички отговорници по безопасността в групата на Аурубис и там бе решено да се фокусираме върху интегрирането на тази система. Имаме и изготвен комуникационен план как тя да бъде представена на служителите. Това е пряко свързано с целта ни за бъдеще да бъде един атрактивен работодател.

Генерален ремонт 2016

По отношение на генералния ремонт имаме три основни цели, които гоним:

  1. Да го изпълним без инциденти
  2. Да се вместим в планирания период – 50 дни
  3. Да се вместим в планирания бюджет – 45 млн евро.

Този ремонт се планира подробно и детайлно от три години насам. Имаме подробен план за изпълнение на всички подпроекти и сме с надежда, че ще се справим за тези 50 дни. Може да си представите колко много дейности са включени вътре – има много такива, които трябва да преценим дали може да се извършат едновременно. От друга страна, сме наясно, че всички служители няма да бъдат заети на 100% през цялото време. Затова планът предвижда всякакви ситуации. Имаме и допълнителни дейности, които са свързани с ремонта – настаняване, изхранване, сигурност, логистика.

Всичко, което трябва да бъде доставено като техника, оборудване и други, вече е доставено и подготвено. С направление „Човешки ресурси” и синдикатите са уточнени и приети новите работни графици и смени, с които ще се работи.

От четирите ни направления – Металургия, Рафинерия, Обогатителна и Сярна, единствено Рафинерията ще остане да работи на 75% от капацитета си. Сега се стремим да складираме и да подготвяме достатъчно аноди, във времето, което имаме до старта на ремонта, за да може Рафинерията да оперира. Това означава, че в рамките на няколко седмици няма да изпращаме навън никакви аноди, а ще ги използваме тук.

За всяка смяна 7 дни, 24 часа на ден ще отговаря инженер по безопасността – наехме допълнително петима специалисти. За да направим по-лесна комуникацията между колегите ни и между външните компании, в които има много чужденци, сме ангажирали част от служителите в Производството, за да превеждат и да съдействат в техническите подробности.

Надяваме се след 50 дни, заводът да стартира плавно своята дейност. Например, служителите в Металургия няма да работят 50 дни и след като се върнат по работните си места, те ще намерят ново оборудване и трябва да свикнат да работят с него. Подбрали сме най-добрите доставчици на технологично оборудване, което вече е доставено. Много би ни се искало след 50 дни просто да пуснем копчето и всичко да заработи безпроблемно, но сме наясно, че ще са необходими няколко дни за доизглаждане на някои процеси.

Последният голям ремонт е бил преди 7-10 години. Това е разликата, че всъщност всичко ще бъде спряно, ще имаме 0 продукция.

В този ремонт са включени 12 подпроекта – няколко в Производство Сярна киселина, няколко по-малки в Обогатителна, имаме по-голям проект, свързан с високоволтовото напрежение, подмяна на основно оборудване в Металургично производство, ще бъде доставена една нова сушилка, и една ще бъде реновирана, тръбите за охлаждане над анодното колело ще бъдат изцяло подменени, флаш-пещта ще бъде подменена. Това е сърцето на проекта – да се подмени старата и да се монтира новата пещ. Всички други проекти ще стартират по различно време. Това е най-дългия проект в ремонта.

Спектър 2018

Генералният ремонт е част от инвестицията в тази програма. Той ще подготви завода ни за Fit for future – един от проектите за 2017 година. Наскоро подписахме Партньорската програма с общините. Нашите логистични проекти, свързани с пристанището в Бургас, също вървят по график. Те са индиректна инвестиция, но също се прави за Аурубис България. Това са два подпроекта – нашият партньор и доставчик изгражда склад за нашите концентрати на пристанището в Бургас. Изчакваме вътрешното оборудване за разпределяне на концентрата и завършването на покрива. В края на тази календарна година, това звено ще заработи на пълни обороти. Вторият проект е свързан със складирането на сярна киселина. Компанията взе стратегическото решение от 2018 г. да преместим склада за сярна киселина от Варна в Бургас. Убеден съм, че до края на 2018 г. ще успеем да инвестираме заявената стойност от 180 млн евро.

Всяка инвестиция, която нашата компания прави, следва законовите изисквания и екологичните норми. Във всеки проект е заложено перо и бюджет за околната среда, като търсим най-доброто решение.

Добави коментар