Вик за помощ!

НЕКА ДА ПОМОГНЕМ НА ТЕДИ ДА ПРОХОДИ!

Teodora

Мили хора, Теди е одобрена за оперативно лечение в клиника „Медикус“ – Сърбия, в средата на месец юни.

Сумата, необходима за операцията е 3 500 евро. След тази операция, предстои поставяне на импланти на петичките на двете крачета. Стойността на двата импланта е 4 880 лв., като НЗОК не ги заплаща – закупуват се от пациента. Предстои и усилена рехабилитация, становището на лекарите, е че Теди ще проходи.

Моля за помощта ви, да сбъднем мечтата й!

Който желае може да дари и по банков път.   ЕГН/БУЛСТАТ : 7112037234

С/КА 7000 1522428364   BG59 UNCR 7000 1522 4283 64

 За връзка : 0897807440

Добави коментар