Бурни дебати относно бъдещето на пирдопската болница

На 27 април в ритуалната зала на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп, в което участие взеха 12 общински съветници. Присъстваха кметовете на общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково – Ангел Геров, инж. Магдалена Иванова, инж. Алекси Кесяков, Пенчо Геров и Цветанка Йотина, зам.-кмета на община Пирдоп Вера Бойчева, служители в ОбА – Пирдоп, медицински персонал от МБАЛ – Пирдоп АД и Медицински център I – Пирдоп, граждани.

В началото на заседанието бе приет дневния ред, като към предварително обявения бяха добавени още две точки. Те бяха свързани с присъждането на почетен знак на общината и награждаване на заслужили ученици от Пирдоп.

По първите две точки ОбС единодушно прие годишните финансови отчети за 2015 г. на МБАЛ – Пирдоп АД и Медицински център I – Пирдоп. Изп. директор на болницата д-р Маргарита Гетова представи статистически анализ на дейността на болничното заведение за 2015 г. От него стана ясно, че средният брой легла за пациенти в болницата е 68, като за 2015 г. през нея са преминали 2 837 пациенти. В хирургичното отделение през 2015 г. са извършени  366 операции. Финансовият отчет на болницата бе представен от зам.-председателя на Надзорния съвет Снежана Янева. Според него основният капитал на МБАЛ – Пирдоп АД е 2 229 000 лв., от които община Пирдоп притежава 66,84% от актива на дружеството. Акционери в болницата са всички останали общини в Средногорието, като с по-голям дял на притежание на акции са общините Челопеч – 16% и Чавдар – 13%. През 2015 г. финансовият резултат е загуба в размер на 238 000 лв., с което общият размер на загуба на дружеството е 5 659 000 лв. Общата сума на задълженията е 2 324 00 лв. Нетните приходи от продажби на болницата за 2015 г. са в размер на 1 663 000 лв.

След представянето на годишния финансов резултат на болницата, д-р Маргарита Гетова представи пред присъстващите своята визия за управление на МБАЛ – Пирдоп АД. Основната цел е лечебното заведение да се запази в обем, който е оптимален за потребностите на населението на Средногорието. След встъпването й в длъжност, тя е установила пречки за дейността на болницата, като запорирани сметки, съдебни разходи, отказ за доставка на лекарства и медицински консумативи, липса на лекари-специалисти, остаряла апаратура, липса на отопление и храна за пациенти. Първата стъпка предприета от д-р Гетова е разработване на план за разсрочено плащане на стари задължения и сключване на споразумения за разплащане с кредитори. Ежеседмично се провеждат срещи с кметовете-акционери и представители на трите големи компании в района. По време на тях се дава пълен отчет за направените разходи и се набелязват мерките и действията, които трябва да предприеме ръководството на болницата. От началото на година са назначени кардиолог, трима хирурзи, лекар със специалност физикална и рехабилитационна медицина, медицински лаборанти. Продължават разговори за привличане на анестезиолози, интернисти, педиатри,  рентгенолози. Подадени са документи за сключване на договор с Националната здравна каса

Д-р Десислава Толинова, в качеството й на изп. директор на болницата през 2015 г. акцентира на някои от цифрите във финансовия отчет. Тя заяви, че пирдопската болница приключва 2015 г. с намаление на финансовата загуба в размер на 118 хил. лв. Реализираните приходи от платени медицински услуги са в размер на 30 хил. лв. Тя заяви, че задълженията на болницата са 2 324 000 лв., но от тях близо 1 млн. лв. са заем от предприятията, а 150 000 лв. болницата дължи на община Пирдоп за такса смет.

По време на изказванията, присъстващите се разделиха на два лагера.

Отново медицинският персонал нападаше присъстващите кметове с обвиненията, че работят не за бъдещето на болницата, а за нейното затваряне. Отново бе изтъкнато уволнението на д-р Ангел Мечкаров; че частната клиника МБАЛ „Скин Системс” пречи за развитието на болницата; остри критики към кметовете, че не са присъствали на общественото обсъждане, организирано от пирдопската структура на ЕНП на 21 април.

По отношение на отстраняването на д-р Ангел Мечкаров бе обяснено, че той е бил на граждански договор и не е пожелал да бъде назначен на трудов договор. Д-р Маргарита Гетова отговори, че му е предложено да поеме длъжността началник на хирургичното отделение, но той е отказал. Отново бе повдигнат и въпросът защо д-р Толинова е уволнила хирурга д-р Динев, като според медиците той бил уволнен, тъй като е взимал пари от пациентите.

Инж. Алекси Кесяков каза, че има интригантска кампания срещу ръководството на болницата и кметовете. Той изрази своята позиция, че д-р Мечкаров използва подкрепата на медицинския персонал на болницата, за да пречи на ръководството на болницата. Кметът на община Челопеч допълни още, че проблемите на болницата са от 15 години, а не са създадени от сегашното ръководство, но то бива обвинявано за тях. Инж. Кесяков припомни, че е имало споразумение трите големи предприятия да дадат по 500 000 лв. на болницата. По този начин дори частната клиника да е повлияла на дейността й, би следвало нейните резултатите с дадените от предприятията пари да са по-добри.

Той заяви, че според него най-компетентният човек, който може да стабилизира болницата е д-р Маргарита Гетова. Поради това именно той е бил човекът, който е предложил д-р Десислава Толинова да бъде отстранена като изп. директор на болницата, въпреки, че тя е направила не малко неща за здравното заведение. Той изрази и своето огорчение, че е обвинен, че не милее за болницата, а в същото време е отклонил 400 хил. лв. от бюджета на община Челопеч за нейните нужди.

Инж. Алекси Кесяков призова присъстващите медицински служители да загърбят личните си интереси и собственото си его и да работят за благото на болницата. Той заяви, че за да се решат проблемите трябва да има конструктивен диалог, защото не може 50 човека да решават бъдещето на 20 000 души.

Относно обвинението, че не е присъствал на общественото обсъждане, инж. Кесяков отговори, че той е надпартиен и не е редно да участва в политически мероприятия, като въпросното обсъждане, организирано от ЕНП. Той каза още, че по отношение на въпроса дали болницата да бъде частна или общинска е необходимо да се направи допитване до жителите на седемте общини, а не кметовете да решават този въпрос.

Пенчо Геров призова да се даде време, през което ръководството на болницата да сключи договор със здравната каса, акционерите да проведат Общо събрание, с което да се смени формата на управление на болницата, да се приключат преговорите с големите компании за отпускане на средства за постигане на финансова стабилност на болницата.

Ангел Геров заяви, че от началото на година кметовете опитват да намерят пари за финансиране на болницата. Всеки един инвеститор бива проверяван. До сега са се появили двама инвеститори, които не са били сериозни спрямо болницата.

След края на бурните дебатите се премина към разглеждане на финансовия отчет на Медицински център I – Пирдоп, който бе представен от неговия управител д-р Пламен Стоянов. Центърът завършва 2015 г. със загуба от 1 800 лв. През него за годината са преминали 12 000 души, като това е тенденция запазила се през последните 10 г. В него работят 10 лекари.

Добави коментар