Болница на ръба на оцеляването 2

MBAL_Pirdop

Продължение от бр. 9

На 5 март в МБАЛ – Пирдоп АД се проведе пресконференция по повод проблемите, свързани с оцеляването й. Присъстваха кметът на община Копривщица Генчо Герданов, председателят на ОбС – Копривщица Любомир Цеков, София Торолова – административен директор в Елаците Мед АД, общински съветници от ОбС – Пирдоп и ОбС – Чавдар, служители в МБАЛ – Пирдоп, граждани. Изп. директор на МБАЛ – Пирдоп АД д-р Десислава Толинова запозна присъстващите със силно обезпокоителното финансово състояние на дружеството.

След изнесените цифри и факти, се състоя дискусия.

Общинският съветник Ангел Геров припомни, че ОбС – Пирдоп е разглеждал бизнес план за спасението на МБАЛ-Пирдоп. В него е било заложено, че трите големи предприятия за срок от 5 години ще финансират болницата, а на седемте общини ще остане да дофинансрат сума от порядъка на 100 000 лв. на година. Д-р Десислава Толинова поясни, че за спасението на болницата са били изготвяни множество бизнес планове, като във всеки един от тях е било заложено външно финансиране. Поради това, че договорените средства не са били превеждани в пълния си обем, бизнес плановете са се провалили. До момента чрез финансирането от предприятията са се изплащали стари задължения, или се е финансирала дадена дейност. За 2014 г. Аурубис България са превели 250 000 лв.; община Пирдоп е превела 20 000 лв. от собствения си бюджет.

Д-р Десислава Толинова заяви също, че е необходимо да се разделят медицинските от стопанските разходи на болницата. В парите, които получава болницата от здравната каса, не влизат средства за разходи по поддръжка на сграда и закупуване на нова апаратура. Скенерът в болницата е от 1994 г., рентгенът е от 1987 г., биохимичният анализатор в клинична лаборатория е на 24 години. Очаква се тези основни за една болница апарати да спрат да работят, а тяхната поддръжка е скъпа. Затова според д-р Толинова общините трябва да поемат стопански разходи за сградата и апаратурата.

Кметът на община Копривщица Генчо Герданов попита дали на пресконференцията са поканени представители на Министерство на здравеопазването и дали министърът на здравеопазването д-р Петър Москов е запознат със състоянието на пирдопската болница. Д-р Десислава Толинова отговори, че е водила разговори с ръководството на Районна здравна инспекция – София област, както и с областния управител Росица Иванова, които са запознати с проблемите на болницата в Пирдоп. В общи линии мнението е, че ангажиментът на държавата е към държавните болници, а към общинските, ангажиментът трябва да е на общините.

На въпроса на кмета Генчо Герданов в какви взаимоотношение е новото ръководство на МБАЛ – Пирдоп с наемателите от „Скин Системс”, отговор не бе даден.

Общинският съветник от ОбС – Пирдоп Мария Шентова изрази мнение, че представените цифри са стряскащи, но е необходимо освен разходите на болницата да се даде информация и за приходите. Освен това според нея не са представени конкретни действия на ръководството на болницата за нейното стабилизиране. Д-р Толинова отговори, че приходът на болницата за 2014 г. е 1 622 000 лв. Според нея е необходимо да се оптимизира дейността на болницата, като се реши кои от нормативните дейности, които болницата изпълнява само формално са необходими и кои трябва да бъдат премахнати.

Общинският съветник от ОбС – Чавдар Павел Павлов попита колко струват на болницата услугите на „Токуконсулт”. Д-р Десислава Толинова отговори, че болницата не е плащала за консултантски услуги.  Фирмата „Токуконсулт” е била наета за консултиране на сдружението на общините от Средногорието, а за консултанските услуги на фирмата се плаща от страна на големите предприятия в района.

В края на пресконференцията д-р Десислава Толинова изрази надежда, че общините акционери и големите предприятия ще обединят усилията си за спасяването на болницата. За целта ще бъдат проведени срещи с кметовете и Общинските съвети на седемте общини в района, както и срещи с трите големи предприятия.

Добави коментар