За първи път изцяло българско управление на „Челопеч Майнинг“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2 февруари в Информационния център на „Челопеч Майнинг“ ЕАД се състоя среща на новия генерален мениджър на „Челопеч Майнинг“
д-р инж. Николай Христов, с медиите от района.
На нея присъстваха доц. д-р Крум Любенов, преподавател в МГУ, катедра „Автоматизация на минното производство“, който е проектирал контролния пункт в трошачен корпус, пуснат в експлоатация през 1976 г., инж. Любомир Хаинов – изп. директор „Преработка на руда“ и Гергана Тодорова – Връзки с обществеността. Тя благодари на всички, че са се отзовали на поканата. Първоначално срещата е била предвидена с цел да се отрази един исторически момент за предприятието – спирането на цеховете трошачен и мелничен, но от вчера – 1 февруари,
има генерални промени на корпоративно ниво в Дънди Прешъс Металс и „Челопеч Майнинг“ ЕАД, които заемат първо място по важност.

 

• Д-р инж. Николай Христов – ген. мениджър на Челопеч Майнинг

– В Челопеч Майнинг стават много промени. Днешното събитие съчетава две съществени неща за развитието на фирмата. Едното е от чисто технологично естество, което закъсня малко в процеса на еуфория, в която бяхме по отношение на изваждането на старото оборудване от експлоатация, програмите ни бяха много натоварени. Г-н Любенов, който е преподавател в МГУ и неговата програма е доста натоварена, така че трябваше да се съобразим с всички неща. Междувременно стана и другата промяна, която е от организационно естество. Ще се спра накратко на организационната промяна и какво тово значи за Челопеч, какво значат взаимоотношенията на Челопеч с останалите заинтересовани страни в процеса на работа на Челопеч. По отношение на организационната промяна – имате резюме на всичките промени, които се случиха вчера в „Челопеч Майнинг“ /б.р. публикуваме ги отделно/, така че, не мисля да минавам в детайли по тях. Няколкото общи неща, които искам да кажа е, че тези промени са обусловени от желанието на Дънди Прешъс Металс да се развива и да расте напред като проучвателна, миннодобивна и преработвателна компания. Ние вярваме, че ако искаме да останем на пазара, трябва да се развиваме, за да можем да осигурим това развитие, съответно въвеждаме необходимите според нас организационни промени в организационната структура, която функционира в Челопеч. Промените касаят не само Челопеч, като Челопеч Майнинг, промените касаят представителството на Дънди Прешъс Металс в България. Така че има две реални промени, които са направени, едната касае корпоративното ниво, нивото на Дънди в България, така че от миналата година Ричард Хаус беше назначен на длъжност Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор. Той до вчера съумяваше да изпълнява и функциите на главен мениджър в Челопеч Майнинг, докато в крайна сметка не се случиха и промените в Челопеч. Той под своето крило създава едно корпоративно ниво, чиято цел е да обслужва развитието на Дънди не само в България, а и в света. Имаме предприятия в Армения, имахме няколко проекта в Сърбия в Крумовград, насочени сме и към други проекти – минно добивни и преработвателни, имаме металургично предприятие в Намибия, което преработва концентратите, така че фирмата се развива съществено напред и промените следват такта на развитие. Създадени са няколко звена и са създадени нивата на Вицепрезидент „Рудодобив, вицепрезидент преработка“, които да могат да обслужват корпоративното ниво в целите за развитие напред. Създадени са няколко дирекции – дирекция „Бизнес системи“, „Проучване и оценка на ресурси/запаси“ в корпоративното ниво. По отношение на самата реорганизация на Челопеч и на Челопеч Майнинг, освобождавайки поста на генерален мениджър беше предложено на мен да поема този пост и аз с удоволствие го приех.
Какво представляват промените и какво значат? От много години насам това е първото изцяло българско ръководство в „Челопеч майнинг“, това е инициатива, която беше подета от нашия изпълнителен директор Джонатан Гудман. Преди време той пое ангажимент пред всички работещи в Челопеч, че в Челопеч ще заработи българско управление и смятам, че това е реализацията на неговото обещание и от 1 февруари това е факт.
Смятаме, че в Челопеч работят много всеотдайни работници, на които разчитаме, много можещи и способни инженери, работи и един много мотивиран мениджърски екип, който е целеустремен към постигане на целите, които са поставени пред Челопеч.
Имаме преработка от 2 млн. т. руда годишно по безопасен и екологосъобразен начин. Смятаме, че тези промени ще дадат съществен тласък на развитието на Челопеч напред.
Освен в организационно развитие, Челопеч се развива и в технологично направление. Челопеч винаги е бил авангард в минната индустрия. През 1976 г. под ръководството на Крум Любенов е заработила една доста автоматизирана система, за времето си разбира се, която във всичките тези години оцеля. Челопеч минава през една много бурна история. То е едно от първите предприятия, което срещайки технологичните трудности за преработката на концентрата и бива принудено да бъде приватизирано, така че от тогава се налага едно чуждо управление в Челопеч и от тогава до сега за първи път българин поема ръководството на Челопеч.
Челопеч крачи устремено напред и се надявам на попътен вятър, защото това, което сме си поставили като цел е много сериозно, много амбициозно, много мащабно и вярвам, че ще успеем. Вярвам и в подкрепата на местната общественост, на хората на средата, в която работим, за да можем да превърнем Челопеч в един пример.

 

• Доц. д-р Крум Любенов

– Завършил съм Техническия университет, специалност „Автоматика и системи за управление“ и съвсем случайно попаднах на работа в Нипроруда, но никак не съжалявам. Животът ми премина в една иновативна работа, защото съм участвал и съм разработвал системи за управление на всички обогатителни фабрики. Фабриката в Челопеч беше проектирана изцяло от български специалисти и в началото на 1976 г. тя трябваше да се пуска, а нямаше специалисти, които да внедрят системите за автоматизация. Това наложи да събера една група от проектанти, дойдохме тук и се захванахме с внедряването на нашия проект. Работихме усърдно и до края на март пуснахме цеха за едро, средно и ситно трошене. След това започнахме да работим по обогатителната фабрика, по флотацията, но за да стартира фабриката първо трябваше да бъде направено управлението на този цех, който вече го няма. Това беше едно модерно за времето си решение, но както всички знаем, нещата се променят непрекъснато. В момента както в Челопеч, така и в Елаците се внедряват съвсем нови системи на принцип на нова основа.
Откакто Дънди е собственик на Челопеч, непрекъснато се внедряват все нови и нови решения. Минната промишленост е стълбът на нашата икономика. Над 5% от брутния вътрешен продукт на страната се формира от минната промишленост и развитието на този отрасъл води до социално развитие. Над 30 хил. души работят в минната промишленост и още 120 хил. души, които работят за нея.
Гордея се, че в Челопеч Майнинг работят 10 – 11 мои дипломанти, както и че за първи път генералният мениджър на предприятието е българин.

 

 

 

Промени на корпоративно ниво в

Дънди Прешъс Металс Инк.

и „Челопеч Майнинг“ ЕАД

 

 

 

 

На 31 януари 2011 г. Ричард Хаус, Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор, обяви структурно-организационни промени на корпоративно ниво в Челопеч Майнинг. Тези промени ще дадат възможност на ДПМ да реализира стратегията си за растеж, както и да използва настоящите силни страни на Челопеч Майнинг, за да подобри дейността на останалите действащи предприятия.

 

 

Д-р инж. Илия Гърков стана Вицепрезидент „Рудодобив“

С богатия си опит и подчертани лидерски умения Илия има значителен принос в развитието на рудник „Челопеч“ като рудник от световна класа. Встъпвайки в новата си длъжност, той ще има възможност да въведе добрите минни практики в управлението на другите действащи предприятия на компанията, както и на проекта „Kpyмoвгpaд“. Илия ще съдейства и за оценката на нови бизнес възможности с оглед постигане на корпоративните цели за растеж.

Саймън Мийк пое поста Вицепрезидент „Преработка“

 

На новата си позиция Саймън основно ще насочи дейността си към осигуряване на съдействие за въвеждане на най-добрите практики за преработка в съществуващите предприятия на Дънди Прешъс Металс Инк.

Анна Иванова зае позицията Директор „Бизнес системи“

 

Крейг Баркър зае позицията
Директор „Проучване и оценка на ресурси/запаси“

Организационните промени в „Челопеч Майнинг“ ЕАД целят обединяване на отдели с взаимосвързани функции за повишаване степента на оптимизация на работата в съответните направления .

Д-р инж. Николай Христов пое поста
Генерален мениджър на Челопеч Майнинг

Той има магистърска степен по „Минерални технологии“ и докторска степен в областта на обогатяване на полезни изкопаеми от МГУ „Св. Иван Рилски“. Започва работа в Дружеството през 2004 г. като технолог; преминава през началник „Производство“ в обогатителна фабрика и към момента на повишението си изпълнява длъжността мениджър „Обогатителна фабрика“.

Вълчин Узунов пое позицията Директор „Рудодобив“.

Цветомир Велков пое позицията Главен инженер „Рудник – производство“.

Любомир Хайнов пое позицията и.д. Директор „Преработка на руда“.

Ирена Стамболиева – Директор „Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността“.

Петя Домбалова-Сеченска – Директор „Човешки ресурси, правни и административни въпроси“.

Константин Петков – Икономически директор.

Позицията „Финансов мениджър“ пое Цветанка Караиванова.

Добави коментар