Апелираме към по-голяма нетърпимост към наркотиците в училище

В бр. 13 на в. Камбана публикувахме информация от заседанието на ОбС-Пирдоп, което се проведе на 31 март. Първа точка на заседанието бе разглеждане на справка-отчет за състоянието на престъпността, която бе представена от началника на РУП-Пирдоп гл. инспектор Христо Присов. Тъй като в нея бяха посочени някои смущаващи факти, относно случаи за разпространение на наркотици в училища от района, обърнахме се за повече информация към него:

– В нашия годишен план са заложени образователни инициативи за наркотиците и различните зависимости, които провеждаме в различните училища. Осигуряваме превантивно патрули с дневни обходи. Покриваме тези територии с големи трудности.

Все пак, да не забравяме, че училищата в района са 12. А дневната смяна на полицията е 12 човека, заедно с оперативните работници, или общо 6 екипа.

От началото на учебната година до сега имаме 5 такива престъпления и те са в училища от Средногорието – в Пирдоп – в две училища и в Златица в две училища. Държа да кажа, че за тези случаи сме получили сигнали от граждани. Два от случаите са по анонимни сигнали. Проверихме ги и установихме нарушения. По закон, срещу нарушителите се образуват досъдебни производства, извършва се експертиза на веществата. При  непълнолетие, тези досъдебни производства се прекратяват и материалите се предават на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общините, които се заемат със случаите.

Апелирам към всички граждани – родители, учители, възпитатели, ученици – сигнализирайте в полицията. За да има ефективно противодействие на този род престъпления, от изключително значение е и активната гражданска позиция. Маниерът на затваряне на очите, все едно нищо не се случва, не е от полза за никого и още по- малко за здравето и живота на нашите деца. Използвам възможността чрез вас да се обърна отново с призив към обществеността  за  своевременно сигнализиране и проява на по-голяма нетърпимост към употребата на наркотични вещества!

Добави коментар