Академични оскари: Дънди Прешъс Металс удостои с плакет Химикотехнологичния и металургичен университет

На 20 декември, за шеста поредна година, вестник „24 часа организира церемония по връчване на академичните оскари. Научната общност и бизнесът връчиха отличия на висшите учебни заведения, които заслужено получиха награди за техните професионални направления, научната им дейност, учебна среда, престиж и реализация на студентите.

Двадесет и два академични оскара бяха раздадени на най-високо оценените направления в университетите в страната ни, а техните ректори получиха отличия – специални табели.

Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество и ръководител на консорциума, който обновява данните в рейтинговата система по поръчка на Министерството на образованието и науката, благодари на вестник „24 часа“ за чудесната организация и сподели, че през тази година има четири положителни и една отрицателна тенденция сред висшите учебни заведения.

Ще започна с отрицателната, която смело мога да кажа, че вече започна да се променя В последните десет години наблюдавахме спад в броя на студентите, но с радост Ви съобщавам, че през 2021 г. броят им се е увеличил с цели 2%. Все повече и повече млади хора предпочитат инженерни специалности, медицина и педагогика. Ръстът на чуждестранните студенти се покачва с всяка изминала година, а научната производителност на българските висши учебни заведения също расте нагоре. След проведени проучвания мога да отбележа, че доверието към учебните заведения се е покачило сред студентите.“ – разказа още Георги Стойчев.

Министърът на образованието и науката Николай Денков поздрави екипа, анализирал и обработил данните, и благодари на вестник „24 часа“ за инициативата, като подчерта, че медията се старае да споделя достоверна и адекватна информация със своята публика.

Има три области, по които трябва да се работи упорито. Рейтинговата система не е просто набор от данни. Методиката и изводите правят качеството, което искаме да видим.“ – продължи още той.

И тази година Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше класиран на първо място в най-много професионални направления. Гордият ректор на отличения в двадесет и три направления университет, проф. Анастас Герджиков, благодари на всички ректори за тяхната необикновена роля и силна воля, за да дават на своите студенти качествено образование, в екип от професионалисти.

Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ в „Дънди Прешъс Металс“, връчи наградата на проф. Сеня Терзиева, ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София. Университетът получи три първи награди в направленията материали и материалознание, металургия и химични технологии, и втори места в останалите три направления – биотехнологии, електротехника, електроника и автоматика и общо инженерство.

За мен е огромна чест да връча именно тази награда. Аз съм възпитаник на този университет и като колега на проф. Терзиева имам удоволствието да дам наградата.“ – с вълнение сподели г-жа Цакова.

Тя пожела на всички студенти да имат желание, за да постигат целите си, да бъдат мотивирани да завършат своето образование и още по-мотивирани, за да работят по специалността си. Към бизнеса се обърна с пожелание да откриват повече и повече нови професии, свързани с индустрията, от която всички имаме нужда.

Инж. Кирил Илиев, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“, връчи отличието на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Висшето учебно заведение получи първо място в професионалното направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми.

Ректорът на МГУ проф. Ивайло Копрев сподели, че най-ценния ресурс са неговите студенти.

Ние ги обучаваме да работят в една неопределена среда и да се справят в най-трудните условия. Минерално-суровинната индустрия не затвори по време на пандемията, а от месец учениците ни отново учат присъствено. Ние работим за България и сме готови да помагаме, за да покажем, че науката може да се прилага и имаме своето място на картата.“ – каза още той.

Медицинският университет – София беше отличен в четири професионални направления и Университетът по архитектура, строителство и геодезия също получи заслужено признание.

Издателят на „24 часа“ Венелина Гочева обяви отличията на Националната художествена академия и на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Техническият университет в София също получи награда за добрата подготовка на студентите в технологичните специалности.

Ректорите на УНСС и на Аграрния университет – Пловдив получиха награда за отличното си представяне през годината от старши ръководителя на подбор и работодателска марка“ на „Кауфланд – България“ – Мила Вълкова.

Американският университет в България също получи престижна награда, както и Тракийският университет в Стара Загора.

Главният редактор на вестник „24 часа“ Борислав Зюмбюлев връчи отличията на генерал-майор д-р Груди Ангелов, ректор на Военната академия „Георги Раковски“, старши комисар доц. Руси Янев, ректор на Академията на МВР, проф. Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет и проф. Апостол Славчев, зам. ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Медицинския унивесритет в Пловдив, Университетът по хранителни технологии, Лесотехническият университет и Великотърновският университет също бяха удостоени с първо място в различни професионални категории.

Като партньор на вестник „24 часа“ „Дънди Прешъс Металс“ беше част от фирмите, подкрепили издателството, за да организира тържествената церемония по връчването на академичните оскари през 2021 г.