Ще променим облика на община Златица

Инж. Стоян Генов имам две завършени магистратури в МГИ – едната е „Автоматизация на минното производство“, а другата – „Индустриален мениджмънт“. В момента учи трета – „Индустриална безопасност“. Има повече от 20 години работа в Елаците мед. В момента е началник смяна в Челопеч.
Самодейността е в кръвта му – той е един от основателите на танцовия състав в Златица.
Семеен, с 2 деца – дъщеря на 16 и син на 8 години и двамата ученици в СОУ Св. Паисий Хилендарски“.

– Г-н Генов, заработи ли ефективно ОбС?
– ОбС работи вече два месеца и половина, през които имахме 5 заседания. По отношение на ефективността, колкото и клиширано да звучи, решенията, които взехме през този труден период при приключване на годината, смятам, че бяха максимално ефективни.
Въпреки че доста от съветниците нямаха опит и като цяло са разнородни по възраст, професия и партийна принадлежност, останах приятно изненадан от начина по който тръгна „машината“. ОбС заработи с пълна пара. Не може да не се отбележи, че все пак в него има и много опитни хора, които са истински общинари – бившите кметове Тодор Чомпалов, Стефан Попов, Атанас Петров, председатели на общински съвети Александър Самарджиев и Георги Бояджиев, ръководители и общественици Костадинка Медарова и Тома Найденов пред които по отношение на общинските дела можем да имаме пълно доверие. И е естествено да се допитваме до мнението им и да търсим подкрепа. Най-важното е, че в ОбС партийните пристрастия са на заден план.
Още в първото си слово при избирането ми за председател апелирах към всички интересите на Златица да бъдат над всичко. Важните решения, които взехме, касаещи глобалните неща в дейността на общината, бяха взети единодушно.
На последното заседание имаше една много хубава идея предложена от г-н Чомпалов да се направи кабинет на общинския съветник, където всеки съветник да може да посреща своите избиратели, да има на разположение компютър, на който да излиза цялата информация от ОбС, а и самите съветници биха могли да комуникират по между си. С кмета на общината ще реализираме това в най- скоро време.
– Да започнем с ежедневните проблемите, пред които общината е изправена – тежката зима, например.
– Това е проблем, който наистина стои в центъра на дневния ред и аз лично получавам поне по 10 обаждания на ден. Въпреки че това не е пряк ангажимент на председателя на Обс, ние сме част от общинското ръководство и заедно носим отговорността. Насочвам хората където трябва, водим разговори с фирмата, ангажирана с почистването. Нека не звучи като оправдание, но ние сме наследили договора с тази фирма. Трябва да иззимуваме, а след това ще работим за създаване на по-стройна организация, така че догодина зимата в Златица да изглежда по различен начин.
– Днес има обсъждане относно офертата за газифицирането на Златица. Какво е мнението Ви по този въпрос?
– За съжаление в писмото, което получихме, информацията е оскъдна. Очакванията сред общността обаче са големи. Идеята звучи примамливо и очаквам доста хора на обсъждането. Това е един голям проект, който ако се осъществи, ще бъде добре за целия регион.
– Какви ще бъдат приоритетите в работата на ОбС?
– Прозрачността в управлението. Ще настояваме всичко в ОбА и ОбС да бъда поставяно на масата – проекти, конкурси, избор на фирми и т.н. Няма да даваме поводи да бъдем упреквани и ще даваме възможност на хората да бъдат запознати и да участват във всички неща. В тази връзка искам да вмъкна, че тази стъпка беше направена още с приемането на правилника. Според мен той е максимално демократичен, по отношение участието на гражданите в работата на ОбС.
– Предстои обсъждането на бюджета, има ли яснота кои ще бъдат приоритетите в него?
– Администрацията вече дни наред работи много усърдно, прозорците светят до късно. Дискутирали сме приоритетите на общината и с кмета и с администрацията. Реализацията на проектите изисква авансови плащания.
Имаме намерение да заложим на историята. Златица има история, която трябва да бъде прочетена. Вие вече отразихте една от идеите ни за издигане на паметен знак в Петрич на поборника Петър Балов. Историческите обекти: метохът, конакът, мостът „Старият кемер“, както и градски музей са нашите приоритети. Имаме идея за реализиране в читалището на постоянна художествена изложба на художника Георги Златанов. На 3 март до паметника, където са посрещнати освободителите, с помощта на Елаците и Геотехмин ще бъде издигнат 4 метров Руски кръст.
– Споменахте за лошото наследство, което заварихте. Има ли вече яснота за цифровото му изражение?
– Ние не смятаме да се връщаме в миналото, да влизаме в полемика и да търсим оправдание там. По-скоро гледаме напред. По-лошото е, че на са направени доста неща, които могат да бъдат печеливши и едно от тях това е гората. Начинът по който тя се управлява трябва да се промени. Решени сме общинската гора да започне да печели.
– Какви са идеите на общинското ръководство по отношение на културните събития в общината и ще възвърнете ли правото на читалището да ги организира?
– Едно от първите неща, към които насочихме вниманието ни бе по отношение връзката между читалището и общината. Искахме да покажем, че хората, които са избрани мислят за култура, за културни събития и отбелязване на празници. Останах приятно изненадан от пълния салон на няколкото събития, въпреки температурата в салона. Моето мнение е, че читалището работи добре и там е мястото да се организират културните събития в една община, това не е работа на администрацията, или на кмета. На честването освобождението на Златица читалищните дейци доказаха, че могат да вършат работата си перфектно, обществото прояви голям интерес и имаше позитивни отзиви.
На последното заседание на УС ние засвидетелствахме подкрепата си. Председателят на комисията по култура Цанка Варгелова е член на читалищното настоятелство.
Вече започнахме разговори и организация за Майските празници. Тази година имаме намерение да направим фестивал с международно участие, в рамките на 2 дни.
В честванията ще бъдат включени и съседните общини.
– Ще има ли промени в структурата на общинската администрация?
– Вероятно ще има с оглед на новите им отговорности. В предишния мандат е имало голямо текучество в администрация, през която бяха преминали десетки хора. С кмета на общината минахме по всички кабинет и разговаряхме със служителите. Самите те вече казват, че работят в много по-спокойна среда. Имаме доверие в администрацията.
На последното заседание приехме две наредби. Решен съм да огледаме цялостно нормативната уредба на администрацията и ОбС да работи много сериозно в тази насока.
– Кое е нещото, което би представлявало най-голяма трудност в работата Ви?
– Проблеми винаги ще има. Нормално е след начало, когато всички бяхме в еуфория и заредени с амбиция и енергия, да дойде сблъскването с трудностите. Но съм убеден, че има ли воля и желание, може да се излезе от всяка заплетена ситуация. Моите колеги мислят държавнически, в интерес на хората от общината.
– Какво предвиждате в социалната сфера?
– Откакто стъпих в длъжност, видях колко много хора са в трудно положение. Стотици молби за работа са постъпили в общината, всеки ден има толкова хора, дошли да споделят болките си. Имаме една много добра идея – създаването на социален център, но в по-широк обхват. Знае се, че до края на следващата година Домът за медико-социални грижи за деца няма да съществува в този си вид. Ние имаме задачата да мислим за тези деца. Има много хора, които биха искали да станат приемни родители. Докато още се избистрят нормативно нещата, започнахме да действаме в посока за създаване на необходимата база. В Златица, в т. н. зона на „пазарището“ има няколко занемарени, неизползваеми сгради, които са общински и имаме съгласие от Аурубис, в социалната програма да бъде заложен цялостен ремонт на тези сгради. Там ще се помещава Социалният център и едно от обещанията ни е догодина Коледа да я посрещнем с нов Клуб на инвалида.
– Какви конкретни неща предстоят да се случат в Златица?
– ВИК, както и пречиствателна станция за отпадни води са от изключителна важност за нашата община.
Ще започне работа по реализацията на два проекта, включващи междублоковите пространства и дом Юрий Гагарин. Също така хората очакват нов обреден дом в гробищния парк. Във всяка една идея и проект ще бъдат включени и селата.
– Каква ще бъде политиката на общинското ръководство по отношение на големите предприятия?
– Политиката ни е да се отворим към тях. Важно е да усетят, че има държавност в тази община и желанието ни е да бъдем равностойни партньори.
– Имате ли конкретни идеи по отношение на младите хора?
– Един от приоритетите ни ще бъде политиката по отношение на младежите от 15 до 17 годишна възраст. В следващите няколко дни ще изпратим най-младата ни общинска съветничка в Перник, където имат традиции в това отношение, за да почерпи опит. Там има млад човек, който е ангажиран само с въпроса на младите. Идеята ни е да се чуе гласът на младите хора в ОбС, където те да дават свои идеи, да имат своя организация и да бъдат коректив за работата ни.
Имаме много идеи за подпомагането на спорта в общината. Освен финансовата подкрепа на СК „Ст. Николов“, трябва да се даде възможност и на масовия спорт. Смятаме да обновим площадката в междублоковите пространства. И площадката в училището да се използва пълноценно.
-Какво си пожелавате да Ви се случи през настоящата година?
– Очаквам нещата в Златица да започнат да се случват още с пукването на пролетта. Очаквам ОбС да работи като един екип, въпреки че всеки има своето виждане. Очаквам медиите да бъдат наш коректив, да бъдат и критични, и позитивни към нас.

 

Добави коментар