Ще бъдат ли с преференции кандидатите челопечани за работа в рудника?

 

 

На 24 февруари ОбС – Челопеч проведе редовно заседание, в присъствието на всичките 10 общински съветници. На заседанието присъстваха представители на Челопеч Майнинг ЕАД – Алекс Нестор – директор Корпоративни и външни отношения, Ирена Стамболиева – мениджър Околната среда и устойчиво развитие, България, Николай Георгиев – гл. инж. главно планиране, Владислава Раднева – директор Човешки ресурси и др., както и много граждани.
По първа точка общинските съветници приеха изменение и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси.
Общинските съветници приеха по т.2 от дневния ред сключените договори за арендуване на обработваеми общински земеделски земи.
По трета точка бе разгледана жалба от жители на с.Челопеч, относно множеството пукнатини на всички къщи в Горна махала, в следствие на извършваните взривни работи от Челопеч Майнинг.
Комисията по ТСУ към ОбС предлага да бъде назначена експертна комисия за установяване на щетите. Отношение по проблема взеха много от потърпевшите граждани, които заявиха, че въпреки многократните посещения в домовете им, до момента няма никакъв резултат.
Алекс Нестор взе думата, за да поясни, че назначаването на експертна комисия е много добра идея, но такава проверка вече е била възложена, извършена е, по нея има много обстоен доклад, който показва, че пукнатините не са причинени от дейността на рудника. Специалистите от предприятието носят копие от доклада, който ще бъде предоставен на ОбС и всеки който желае, може да се запознае с него. Кметът на общината инж. Алекси Кесяков също взе отношение, като каза, че повечето от въпросните къщи са на около 30-35 години и те не са строени така, че да бъдат сеизмоустойчиви, те са достатъчно здрави, но не за тези условия. Според него това е в следствие на разширението на рудника и че следва да се търси компромисен вариант, в който собствениците могат да бъдат компенсирани, макар и не 100%. Изказвания направиха Ирена Стамболиева и инж.Николай Георгиев. След бурните дебати, председателят на ОбС Наско Фотев предложи да бъде назначена комисия от независими експерти, която още веднъж да направи оглед и доклад за да се установи истината.
В четвърта точка от дневния ред бе относно назначаването на работници в Челопеч Майнинг на жители от община Челопеч за периода м. ноември 2009 г. до м.февруари 2010 г. и също предизвика бурни дебати. Думата бе дадена на Владислава Раднева – Директор Човешки ресурси, която запозна присъстващите с назначаването на работници от Челопеч, като заяви, че за 2009 г. в предприятието са назначени 14 човека, което прави 11.97%, а за цялата година са кандидатствали 1 453-ма от цяла България за 115 позиции, от които 153-ма от Челопеч. Общинския съветник Орозов изрази своето недоволство от представената информация, като каза, че него не го удовлетворяват процентите, а това колко челопечани са назначени на работа и че има 20 души, които са кандидатствали по двадесет пъти за работа и не са одобрявани. Изказване направиха и много граждани, кандидатствали по няколко пъти за работа и не са били приети, поради неясни за тях причини. Кметът на общината каза, че има договореност с фирмата за провеждане на социална политика, но тя не се спазва.
В крайна сметка не стана ясно на присъстващите какъв би бил изходът от тази ситуация и ще бъдат ли с преференции кандидатстващите челопешки жители за работа в Челопеч Майнинг, или не.
На заседанието бе разгледана и приета молба от Кукерски клуб „Златното руно“, относно ползване на сграда с гараж, находяща се в общинска поликлиника.
Бяха разгледани и молби на граждани за отпускане на помощи.

Добави коментар