Чрез слънчевата енергия – топла вода за бита и бизнеса!

Динко Геров – управител „БГ Ин“ ЕООД пред в. Камбана

Динко Геров е роден в София. Магистър по финанси от УНСС, управител е на „БГ Ин“ ЕООД. От 2007 година дружеството развива дейност в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

– Г-н Геров, напоследък все повече се говори за енергоспестяване, саниране, възобновяеми енергийни източници. Вашата фирма се занимава с проектиране, изграждане и поддръжка на слънчеви системи за топла вода. Разкажете ни повече за дейността на „БГ Ин“ЕООД.

– Да, наистина в последната година тези термини ги срещаме все по-често в ежедневието ни. И това е нормално – светът върви в тази посока, а нашата страна все пак е част от него. Според нас предстои истинска революция в това отношение. На всички е ясно, че изкопните горива ( и особено петрола ) са на изчерпване, цените им в дългосрочен план твърдо ще вървят нагоре. Настоящите нива от около 45 – 50 щатски долара за барел не отразяват реалната ситуация. Всичко това ще влияе в посока повишение цената на електричеството. Да, наистина като възможно разнообразяване са ядрените мощности и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Все по-високите изисквания относно безопасността на АЕЦ повишават себестойността на произведената там електроенергия. ВЕИ от своя страна са субсидирани под една или друга форма, като с повишаване на дела им в енергийния баланс, неминуемо ще носят със себе си и покачване цената на електричеството. Всички трябва да се примирим с това – все пак по този начин, плащайки по-високи сметки, косвено всички ние взимаме участие в опазването на природата.
Нашата фирма реши да насочи своите усилия в областта на оползотворяване на слънчевата енергия за осигуряване на топла вода за бита и бизнеса. Една правилно пресметната и оразмерена соларна система осигурява 70-80 % от годишните нужди от топла вода. Потенциалното приложение е навсякъде – еднофамилни къщи, заведения, бензиностанции, хотели, басейни, промишлени предприятия и т.н.

– Какви видове колектори се намират на пазара?
– У нас вече има голямо разнообразие на предлагани слънчеви колектори и бойлери. Първо трябва да направим пояснение какви са разликите между видовете колектори. Като цяло те са 2 вида: плоски и вакуумно-тръбни. Плоските представляват на практика една кутия (обикновено с алуминиева рамка) с медна разводка вътре и с изводи. Под нея е разположен топлоизолационен материал (вата или полиуретанова пяна), а върху нея е покритието (селективно или неселективно). Цялото това тяло е покрито със закалено стъкло.
Вакуумно-тръбните колектори са сбор от вакуумни тръби. Има различни технологии, но като цяло една вакуумна тръба се състои от външна и вътрешна тръба, между които има вакуум, тоест вътрешната тръба е идеално топлоизолирана, а в нея циркулира топлоносещата течност. Прието е, че вакуумно-тръбните колектори са по-ефикасни от плоските, особено в студените периоди от годината.
Много важно е правилно да се подбере колектор, като това е препоръчително да става след консултация със специалист. И както е прието навсякъде, внимавайте с най-евтините предложения.

– Могат ли соларните инсталации да се използват за отопление?
– Могат само да подпомагат отоплението, като се изисква помещенията да са отлично топлоизолирани, но все пак не може да се разчита само на него, а и допълнителните инвестиции увеличават срока на възвръщаемост на цялата инсталация.

– Възможно ли е да се изгради соларна инсталация за топла вода при вече съществуващ бойлер?
– Да, тогава могат да се монтират така наречените термосифонни системи, които допълват съществуващия водосъдържател и увеличават целия капацитет за производство на топла вода. Този тип инсталации не изискват никакви помпени групи или управления, но са по-чувствителни на външните атмосферни влияния.

В заключение може да се каже, че възвръщаемостта на инвестицията се постига за между 2 и 4 години и то при настоящата цена на електрическата енергия, която (едва ли има съмнения в това) през следващите години само и единствено ще нараства. Различния период на откупуване зависи от конкретния обект, както и от индивидуалните предпочитания на клиентите (тип колектор и бойлер, производител и т.н.). Но колкото по-рано се реализира такава инвестиция, толкова по-бързо ще можем да станем относително самостоятелни от комуналните фирми, които нерядко злоупотребяват с монополното си положение.

Добави коментар