Читалището спечели проект

Читалище „Напредък“- Пирдоп спечели проект, финансиран от Министерство на културата за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от ПМС № 15 от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р. България за 2008 г.
Кандидатствано беше по два от компонентите, а именно ремонт на ел.инсталация, като ще бъдат извършени следните ремонти: Подмяна на кабелните трасета, подмяна на повредени лампи и кабелно трасе на дежурното осветление на моста на сцената, подмяна на амортизирани и необезопасени лампи и кабелно трасе на работно осветление на сцената с халогенни прожектори с предпазна решетка, подмяна на кабелното трасе на прожекторите от театралното осветление на сцената, подмяна на лампи в кабината за театрално осветление и монтаж на системи за главно регулиране на осветлението.
По линия на втория компонент при кандидатстването ще бъдат закупени носии на фолклорния състав, който се състои от 3 фолклорни детски групи.

Милена Мачканова – председател на читалище „Напредък“ – Пирдоп

Добави коментар