Чистка

Кадрова ликвидация

От началото на мандата си кметът на община Златица Нонка Каменова прочисти из основи Общинската администрация. Чрез необосновани уволнения, принуда или създаване на такива условия при които нормален човек не може да работи да сега ОбА се прости със следните служители: Койка Алексиева, Николай Нинов, Георги Йорданов, Руска Станева, Павел Цамбов, Теодора Петрова, Мария Павлова, Габриела Георгиева, Здравко Тодоров, Людмил Кантърджиев, Петрушка Чолакова, Климент Мавров, Манчо Маньов, Ани Серафимова, Валентина Маргитова и зам. кметът Петър Георгиев.
На 31 юли под одобрителните кимания с глава на лицето Стоян Шиеков, Нонка Каменова с крясъци и упреци се нахвърли върху секретаря на общината Михаил Михайлов – един достолепен човек, служител – професионалист с ясна гражданска позиция. С това си поведение кметът на община Златица даде ясна индикация, че не се нуждае повече от него. За да запази човешкото си достойнство Михаил Михайлов си подаде оставката. Секунди след депозирането Нонка Каменова с голямо облекчение на душата си го освободи.
След него идва редът и на Цветанка Гъркова. Обезлюдяването на администрацията продължава до пълното й ликвидиране…

One thought on “Чистка

  1. зарзават

    е най-после един кмет да изпълни предизборните си обещания и да почисти община Златица. Това отдавна трябваше да се случи… Доживяха го граджаните на Златица. Радвам се, че и в Пирдоп направиха много промени в общинската администрация, само дето взимат и некомпетентни личности изгонени от другаде

Добави коментар