Четири месеца застой!

Не 100, а вече 130 дни изминаха от началото на мандат на кмета на община Златица Нонка Каменова, който се оказа неуспешен. Докато колегите й от съседните общини – новоизбрани и преизбрани кметове се втурнаха напред и постигнаха значими резултати за своите общности, то Златица върви устойчиво назад и надолу. Чухме обвинения, че в. „Камбана“ публикува тенденциозни материали спрямо кмета Нонка Каменова. Една нейна фанатизирана привърженичка неотдавна се провикна: „Оставете момичето на мира, стига сте писали против нея!“ И ние, както много жители от общината бихме искали добрите новини от работата на Нонка Каменова да са толкова много, че страниците на вестника да не ни достигат, но за съжаление, досега такива няма.
Да, тя е кмет на общината. Не оспорваме вота на избирателя. Но истината е, че Нонка Каменова не осъзна големия шанс, който й даде съдбата – да остане в историята на Златица със запомнящи се дела в полза на общината. Вместо обединяваща фигура, днес кметът на община Златица разби крехкото единение между хората. Зад нейния на вид хрисим поглед се крие един жесток и отмъстителен човек и голям инат. Показа своята некомпетентност и посредственост да управлява общинските дела. Може би защото е мотиварана от желанието й да отмъщава на определини хора. Цялата й досегашна дейност е посветена да руши постигнатото и да облагодетелства хората от предизборния й щаб. Иначе в Златица вече четири месеца нищо не е направено, а нанесените щети се измерват със стотици хиляди лева.
Многократно публикувахме информацията, че Нонка Каменова върна на държавата четвърт милион лева, отпуснати за новото депо за твърди битови отпадъци с абсурдното си решение да спре изграждането на сметището, чието възобновяване се предвижда някъде след този мандат. В края на юли т.г. ще бъдат върнати още 800 хил.лв. За замразяването на обекта от общината ще бъдат дадени 500 хил.лв. Тези нахалос потрошени пари ще са за сметка на училището, канализацията, дупките по улиците и т.н.
На 17.03.2008 г. с писмо изх.№ 08.00-46 кметът на Пирдоп Антоанета Илиева уведомява кмета на Златица, че след като община Пирдоп поема изцяло битовите отпадъци на „Кумерио мед“ – АД на своя площадка, категорично се оттегля от сключеното на 30.11.1993 г. споразумение за разпределянето на таксите в съотношение 60 : 40. Това означава, че от Кумерио мед в община Златица няма да постъпват средства от такса „смет“, които през 2007 г. са били 167 479 лв. Със сигурност, фирма „Валмекс“ ще осъди общината също за четвърт млн.лв. така, че за четири месеца Нонка Каменова гони упорито рекорд от над 2 милиона лева щети на общината. Това ако не е финансов крах, здраве да му кажем!
За докараната от нея екологична криза писахме много. Нищо не се прави за завършване разширението на училището. Досега градоначалничката не е намерила време да види поне очите на управителите на фирмата строител „Радованов и Младенов“. Кой знае, може да се окаже, че ще ги последва съдбата на фирма „Валмекс“.
Тези дни в Административния съд в София се наблюдава жалка картина. Кметът на общината съди Общинския съвет за взети от него решения. Според изявленията на Нонка Каменова, подкрепени недвусмислено от действията й, на нея не й трябва ОбС. Човек би изтръпнал какво ли би станало с общината, ако го нямаше този висшестоящ орган на местната власт, който да я възпира от неадекватните й действия.
За да оправдае всичко това, Нонка Каменова обвинява ОбС и редица държавни органи. Наскоро, тя си поръча визита от страна на известната журналистка от в. Труд, Анна Заркова, за да бъде скалъпен напълно дезинформационен материал за събитията в общината, което по същество си е документално престъпление. Десетки ксерографирани екземпляри от статията тя раздаде на пенсионерките от клуба.
За нейните лъжи също писахме не веднъж. Последната неистина е свързана с публикация в „Медиапуул“, под заглавие „Кметица „наказана“, заради отказ да узакони анекс към договор за сметище“. Пред електронното издание, тя не казва истината, че от РИОСВ ще бъде глобена лично с няколко хиляди лева за замърсяването на града, което е установено с два протокола, а се изявява като невинна мъченица, наказана несправедливо, че не е подписала анекс с ПУДООС за продължаване на строежа на депото.
Системно явление е Нонка Каменова да връща за повторно разглеждане приетите от ОбС решения. Малко преди редакционното приключване на броя се получи информация, че връща още едно решение, отнасящо се до общинската гора. Мотивът на кмета се изразява с думите: „Не съм доволна“. За нея много по-лесно е да връща, вместо да изпълнява решенията на ОбС.
За това, че тя неизпълнява или нарушава някои законови положения също публикувахме не малко примери. Чл. 44, ал. 1, т. 10 задължава кмета на общината да поддържа връзки с политическите партии. С изключение на ГЕРБ и Новото време, не е известно тя да е осъществила контакти с други партии в общината. Вече втори месец, след краткия срок, указан в чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, ОбС чака кметът да представи своята програма за управление за срока на мандата, която да съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати, но такава още няма.
За съжаление, такава е обективната истина за досегашната дейност на кмета на община Златица!