„Челопеч майнинг“ подкрепи финансово инициативността на община Челопеч

Подписан бе договор за финансова подкрепа на общински проекти и дейности

На 19 май в общинската администрация на Челопеч бе подписан договор за финансова подкрепа на общински дейности през 2008 г. от страна на „Челопеч Майнинг“ – ЕАД. От страна на фирмата присъстваха Лорънс Марсланд – главен изп. директор, Робърт Хауи – генерален мениджър, Алекс Нестор – гл. мениджър инвестиционни проекти, Петя Донева, Гергана Тодорова – „Връзки с обществеността“, а от страна на община Челопеч – кметът инж. Алекси Кесяков и председателят на ОбС Николай Николов.
Договорът е на обща стойност 810 000 лв, от тях 50 000 са за културния календар на общината, а останалите – за различни дейности на общината, включени в поименен списък. Този поименния списък е одобряват от ОбС и след това е предложен за одобрение от дружеството, което има последната дума. Презумпцията на дарителите е, че общинарите по-добре знаят проблемите на общината, както и кои са приоритетите й, но все пак трябва да дадат съгласието си.
Една трета от парите, които община Челопеч получава ще бъдат оползотворени за изготвянето на работни проекти, което ще даде възможност за кандидатстване. Около 1/3 са за поддържащи дейности, за доброто функциониране на общината, тъй като нейните дейности в последните години доста са се разраснали и това изисква допълнителни средства, а общинските приходи не са се увеличили кой знае колко. Така че, без тази финансова помощ отново би се наложило ще да се свие периметърът на действие в общината, което би се отразило на ефективността и качеството на услугите, както и на поддържащите дейности – ремонти, почиствания и други дейности в социалната сфера. Третата част от парите са предвидени за инфраструктурни проекти.
В поименния списък са записани следните проекти, които общината ще разработва: Нова общинска сграда и вертикална планировка на общинския център; Пречиствателна станция за отпадни води; Уличен нивелачен план; Частичен проект за довършване на канализация и канализация за дъждовни води. Предвиден е ремонт на ОДЗ, Основното училище, читалището, гробищния парк, поликлиниката, ракиджийника, на водохващанията.
Кметът Алекси Кесяков сподели, че тази година ще се направи първата копка на околовръстния път. От страна на общината всичко е изпълнено, приключена е цялата процедура и днес хора от Техническа служба отиват на първи разговор в РПИ, за да уточнят следващите стъпки, за да може да започне същинското строителство. Още миналата година е избран строител – това са Автомагистрали Хемус, която е голяма фирма и това е гаранция, че ще извърши нещата качествено. Строителството е оценено от РПИ на около 15 мил. лв, което не е много от гледна точка на техните мащаби. Теренът не е сложен, даже вече е трасиран. Няма да са нужни някакви сложни строителства. Очакванията са, че най-много до две години околовръстният път ще бъде изграден.
Лорънс Марсланд съобщи, че се работи по идеята да се изгради път, за да не минават товарните коли през центъра на селото. И ако този път бъде свързан с околовръстния път, това ще бъде идеалното решение – ще се решат много проблеми – трафикът ще намалее, ще се подобри екологичната обстановка.
„Смятам, че този договор, който подписваме днес е нещо много добро. Ние оценяваме помощта, което общината ни е предоставяла, съдействието, което ни е оказвала и разчитаме, че това ще продължи и в бъдеще. Без съмнение животът на много хора зависи от дейността на предприятието. Ние вярваме, че този проект ще донесе ползи за всички участници в него“ – каза Лорънс Марсланд.
Алекси Кесяков запозна гостите с проектите, които община Челопеч реализира и проектите, по които кандидатства. Тази година те са около 16 на брой.
„ Благодарение на съвместната работа през последните няколко години имахме възможност тази година да реализираме толкова много проекти. Преди четири години това просто нямаше как да се случи. Общината нямаше тези средства и нямаше как да работи в по-голям спектър и мащаб. И ако тогава трябваше да кандидатстваме, нямаше да можем да го направим. Сега вече има реални резултати от съвместната ни дейност. Така че съм доволен от съвместното ни сътрудничество. Ако получим финансови ресурси – трябва бързо да се промени обликът на селото. Можем да разчитаме само на еврофондовете. А ЕС не дава току така пари – трябва да ги защитиш, което означава, че ни предстои доста сериозна работа по изготвянето на проектите“.
Лорънс Марсланд изказа мнение, че в бъдеще ЕС ще работи само с общини, които са доказали, че могат да работят ефикасно и прозрачно. Именно тези общини ще бъдат идентифицирани и тогава ще има много по-голям достъп до средствата. Той намери за много уместна идеята на Алекси Кесяков да се кандидатства съвместно
в сферата на екологията, чрез публично-частни партньорства, което би имало голям шанс за успех при едни такива проекти.
Алекс Нестор каза, хубаво в този договор е, че част от средствата, които са заделени ще отидат именно за подготовката на такива проекти, тъй като изключително важно е парите да генерират още повече пари. И още повече средства. „Вие като община правите много повече по европейските проекти, в сравнение с някои големи градове“.
А Лорънс Марсланд пожела на община Челопеч: „Добре би било ако използвате този договор като един инструмент, чрез който да си докарате още 10 млн евро!“

Добави коментар