Челопеч Майнинг ще строи нов водопровод в Карлиево

Във връзка с изпълнение на договора за подпомагане на инфраструктурни проекти, сключен между Челопеч Майнинг ЕАД и кметство Карлиево през месец юни тази година, скоро жителите на селото ще имат обновена канализация и система за водочерпене.
За нуждите на село Карлиево, в рамките на договора на обща стойност за благоустройствени проекти 48 500 лв. е необходимо да се изпълни нова система за водочерпене, тъй като съществуващата е много амортизирана и водоулавянето не е в пълен капацитет. В рамките на планираните подобрения, освен водозахващането, кметство Карлиево възнамерява да извърши и частична подмяна на захранващия водопровод. Дейностите, които ще се включат в договорите, които предстоят да бъдат сключени в следващите седмици, са: почистване на терена, изкопаване на траншеен изкоп, доставка и монтаж на полиетиленови тръби, доставка и подреждане на речен камък.
Предстои да бъде избран изпълнител на дейностите и работата по подмяната да започне в най-кратък срок.

Добави коментар