Чака ме много работа напред, за да се обръщам назад

Антоанета Илиева,
кмет на община Пирдоп пред в. „Камбана“

 

– Г-жо Илиева, успяхте ли през първите близо пет месеца да навлезете в кметските неща?
– Не бих искала да прозвучи самонадеяно, но още от първия ден се чувствам на място. По-голямата част от работата на кмета е административна. Това не ми е чуждо. Работила съм с документи, закони, наредби и най-вече с хора. Досега съм била много пъти от другата страна на ОбА по различни поводи, което ми е дало възможност да имам поглед върху нейната дейност. Не ми е чуждо естеството на работата на икономистите, на счетоводителите, които са значителна част от администрацията. Признавам, че все още не съм наясно с нещата в техническата служба и не се притеснявам да питам, да се консултирам и съветвам.
– В кои направления насочвате Вашите и на ОбА усилия?
– В момента работим по няколко проекта по оперативните програми и по социално-инвестиционния фонд. По мярка „4″ към МРРБ кандидатстваме за финансиране в размер на 1 мил. евро за ремонт на двете детски градини. Ще бъде извършено цялостно саниране на сградите от покрива до основите, поставяне пред входовете на олекотени конструкции против дъжд и сняг, подмяна на отоплителните системи, вътрешна дограма и подовите покрития. Възнамеряваме да монтираме надеждна ограда, за да се ограничи в района на детските заведения влизането на лица, които особено нощем постоянно чупят детските съоръжения за игра.
Чрез социално-инвестиционния фонд, със съдействието на МТСП ще търсим финансиране за ремонт на сградата на „Бекса“. В нея са събрани различни общински и държавни институции и трябва да се създадат дори условия за тяхната дейност.
Работим по преотреждане на терен под Пирдоп за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. По оперативна програма „Околна среда“ искаме да изградим В и К мрежата.
Намирам за удачно да се реализира идеята за изграждане на Дневен център за възрастни, съчетан с обществена трапезария за социално слаби и пенсионери.
– Посочете някои от проблемите, които трябва да се решат на всяка цена?
– Тежък проблем за Пирдоп е канализацията на града. Тя не отговаря на никакви изисквания. През десетилетията всеки е строил кой с каквото може и каквото е намерил. Няма воден кадастър, не се знаят техническите характеристики на съществуващата канализационна мрежа като диаметър и начин на изпълнение. Първото, което ще направим е да изготвим цифров модел на Пирдоп и Душанци, което ще облекчи съществено работата ни.
Да вземем например изграждането на околовръстния път от португалската фирма „Лена“. Хората работят по европейски качествено и до средата на годината всичко ще бъде готово. Поради това подменихме старата водопроводна мрежа с нова. Ще бъде положен дебел пласт асфалт около 20 см, а канализацията си остава старата. Според наредбата, 5 години след завършване на пътя никой няма право да копае асфалта, което означава, че няма комплексност и дано там горе „узреят“, че с предимство трябва да се финансират комплексните проекти.
– Не е ли ненормално, че общината влага много средства във В и К системата, а монополистът „ВиК“ – ЕООД само събира такси, без да инвестира нищо?
– Констатацията е вярна, но такава е държавната политика. Надявам се, че до края на годината ще бъдат приети промените в Закона за водите, в който нещата ще получат по-голямо изясняване. Проучваме опита на община Ботевград, където ВиК е общинска фирма.
– Ще се изгради ли някога пътят след Панагюрското шосе?
– По него също работим. Проектът е на вниманието на специалистите, с цел да бъде актуализиран. За самия мост нямаме работен проект и започваме неговото разработване.
– Има ли върху Вас политически натиск относно уволняване на досегашни и назначаване на нови общински служители?
– В периода между двата тура на местните избори се събрахме с всички, които отпаднаха от балотажа и направихме нещо, което до сега в Пирдоп не е ставало. Разбрахме се, обединихме се и изкарахме всички да гласуват, за да стопим голямата разлика, с която водеше моят опонент г-н Цанов. През този период бяха поставени условия, които придобиха характер на официално подписано политическо споразумение на областно ниво с Евророма, СДС, и др. политически формации. Намирам това за напълно естествено.
Искам да се знае, че изборите свършиха и аз съм кмет на всички жители на общината. Не деля гражданите на гласували и не гласували за мене. Думата „натиск“ не е най-точната дума. Истинската дума в случая се казва споразумение.
– Гражданите на Пирдоп питат, толкова ли бе належащо да се продадат пет стари и да се купят седем нови автомобила?
– Своето становище по този въпрос изразих на едно от заседанията на ОбС. За сведение на жителите на общината, месечната лизингова вноска за 7-те автомобила е по-малка от средствата, които давахме за ремонт и поддръжка на старите коли. Старите автомобили, в които превозвахме храна не отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. Има няколко предписания на РИОКОЗ и ние ги изпълнихме.
– Лично Вие и целият Общински съвет заехте категорична позиция относно новото депо за битови отпадъци. Виждате ли изход от положението, създадено от кмета на Златица?
– Ние искаме само едно: да не се спират строителните работи по сметището и то да бъде завършено. Направихме много опити да вразумим кмета на Златица, но без успех. Сега предприемаме последен опит, като свикваме на 9 април общо събрание на сдружението между трите общини за изграждане на регионално депо, което е създадено преди 10 години. Нашето намерение е наистина да се споразумеем. Вече ми е неудобно и се въздържам да коментирам действията на Нонка Каменова. Изписала съм в ОДП – София една кофа мастило какво става със сметището. Всеки човек би се замислил дали ние с г-н Кесяков, тримата председатели на ОбС и 37-те общински съветници, областният управител, МОСВ сме виновни, а единствено Нонка Каменова не е.
– Имате ли намерение да се занимаватe с ревизии на дейността на бившия кмет?
– Имам прекалено много работа, която ме чака през следващите четири години, за да се връщам назад. За мене, след встъпването ми в длъжност, бе много важно да си изясня от къде започвам, а колко е чисто, е друга тема. Направихме в ОбА съответните констативни протоколи и инвентаризации, които по Закона на счетоводството се правят задължително при смяната на материално-отговорните лица. Това е нещото, което ме интересува, а кой, защо и как го е направил, не искам да знам. Дали някой е крал или злоупотребявал не е моя работа, за това си има контролиращи органи. Със специални писма се обърнах към НАП, НОИ, Инспекцията по труда и Сметната палата за извършване на проверка до 14 ноември 2007 г. До сега само от Инспекцията по труда идваха в общината. В минали неща няма да се ровя.

One thought on “Чака ме много работа напред, за да се обръщам назад

  1. не си мислете че ще ви дадем да владеете нашата земя г-це

Добави коментар