Целодневната организация на учебния процес – възможност за подобряване качеството на образование

На 30 юни 2014 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица се състоя работна среща за обсъждане организацията и резултатите от реализация на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“

На срещата присъстваха началникът на РИО Софийска област Мила Манчева, старши експертите Румяна Торосян и Рангел Рашев, както и директорите на средищни училища, които участват в проекта.

Мила Манчева, началник на РИО-Софийска област, поздрави присъстващите директори и изрази увереност, че всяко училище търси най-подходяща форма за целодневна организация на учебния процес в зависимост от специфичните условия на регионите. Тя изтъкна, че срещата се провежда в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица, тъй като тук е въведена иновативна практика за целодневна организация на учебния процес. Началникът на РИО сподели, че очаква обмена на идеи по време на срещата да допринесе за обогатяване на училищните практики.

В своите презентации, Мария Първанова – директор на НУ „Станислав Доспевски“ гр. Самоков и Любомир Янакиев – директор на СОУ „Иван Вазов“ гр. Своге, изтъкнаха предимствата на целодневната организация на учебния процес и ползите за учениците. Осигуряването на образователно-възпитателното въздействие върху децата чрез различни дейности стимулира тяхното развитие и повлиява положително резултатите от ученето.

Обстойна презентация за иновативен подход към целодневната организация на учебния процес направи Нели Стефанова – директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица. Тя изтъкна, че е необходимо да се търси нов модел на целодневната организация, който да отговори на нови потребности, а именно: да повлияе за повишаване мотивацията на учениците за учебна дейност и да осигури в максимална степен индивидуална подкрепа за всяко дете в съответствие с неговите интереси и възможности. Целодневното обучение в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ осигурява възможност за преодоляване на информационната претовареност и умората в училище чрез оптимален режим за обучение, самоподготовка и дейности по интереси. Основен фактор за успешно осъществяване на целодневната организация на учебния процес са учителите, затова училището непрекъснато инвестира за повишаване на тяхната квалификация. Голямо постижение за СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е осигуряването на професионалсти в областта на изкуството и спорта, които работят с учениците в часовете за дейности по интереси.

Срещата продължи с дискусия за някои трудности при реализиране на проекта и с възможностите за неговото развитие.

Р. Торосян и Р. Рашев – ст. експерти в РИО, споделиха положителни впечатления от мониторинга върху реализацията на проекта и коментираха организационни въпроси.

Добави коментар