Хора с отговорна професия

14 септември –  Професионален празник на служителите от ПБЗНС

С решение №385 на Министерския съвет от 13.09.1995 г.е възродена една стара традиция, чието начало е поставено на 14.09.1905 г.,когато се открива първият пожарникарски събор в България, свикан по инициатива на командирите на пожарникарските команди от София, Пловдив, Пазарджик, Асеновград и Бургас.

В района Противопожарното дело се развива значително по-късно. От 1905 г. до 1948 г. в гр. Пирдоп е имало един общински пожарникар с конна помпа и като пожарникари са действали доброволци.

През 1948 г. е назначен първият пожарникарски командир-офицер и тогава е закупен първият противопожарен автомобил ГАЗ с цистерна, който е бил открит и пожарникарите са се държали отстрани. През 1953 г.е доставен закрит автомобил ЗИС, който заменя стария. След 1960 г. той пък е заменен със ЗИЛ, като през 1967 г. противопожарните автомобили стават два, с което значително се подобрява противопожарната защита на населението. През годините противопожарната охрана в района преминава множество сложни етапи в своето развитие. Помещавала се е на различни места в Пирдоп, някои от които са до Млекарското училище, при стария телевизионен сервиз и най-дълго в северната част на гр.Пирдоп на ул.“Паскал“, където в продължение на повече от 40 години се изграждаше необходимата база, като това е ставало в по-голямата си част от доброволен труд на пожарникарите.

Вследствие реституцията от 1992 г. Районната противопожарна служба се помещава на територията на Кумерио мед – АД гр.Пирдоп. Сградата е построена специално за противопожарна служба и е съоръжена с всичко необходимо за образцово дежурство и бързи действие при подаване на сигнал на тел.160, тел.112, тел.0728 60160, или чрез РПУ град Пирдоп. Осъществява се 24-часово дежурство от 3-4 служители с 2 бр. противопожарни автомобили и един автомобил за аварийно-спасителна дейност, съоръжен със съвременна техника. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Пирдоп обслужва 6-те общини на територията на бившата Средногорска община с 14 населени места. Личният състав на службата наброява едва двадесетина служители. Основната дейност на противопожарната охрана е участиетото в гасене и ликвидиране на пожари и аварийно-спасителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. Друга не по-маловажна функция е осъществяването на Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност, с цел намаляване на пожарите и предпоставките за възникването им.

Въпреки срещаните трудности през всичките тези години и трудностите, които се изпитват и в момента, служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Пирдоп винаги с чест са изпълнявали своите задачи и могат с гордост да заявят, че са помагали на стотици хора в опазване на живота и имуществото им.

От началото на годината РС „ПБЗН“ град Пирдоп е участвала в гасене на 71 бр. запалвания и пожари, като само за периода 01.07.2008 г. до 10.09.2008 г. те са 32 бр. Като причина за по-голямата част от запалванията и пожарите може да се изтъкне „небрежност“ от страна на граждани при боравене с открит огън. Вече няколко дни екип с автомобил на РС „ПБЗН“ – град Пирдоп оказва помощ на РС „ПБЗН“ – град Самоков при гасене на пожара в Рила.

РС „ПБЗН“ – град Пирдоп изказва благодарност на ръководствата на големите фирми в района „Кумерио мед“ – АД, „Елаците мед“ – АД и община Пирдоп, които оказваха съдействие по поддръжката на техниката на службата и осигуряване на по-добри условия за работата при поддържането на пожарната охрана в района.

 

РС „ПБЗН“ – Пирдоп

Добави коментар