Хвостът – по-чист от стабилизиранете утайки!

След проливните дъждове през есента на 2007 г., липсата на компетентно наблюдение на състоянието на хвостохранилище Медет и двата язовира над него „Жеков вир“ и „Душанци“, с реална заплаха за населението при голяма вълна, провокираха общинското ръководство да постави въпроса пред Междуведомствена комисия. На нея е било решено държавната фирма Еко Медет ЕООД да изготви Мониторинг на хвосохранилище „Медет“, впоследствие възложен и изготвен от „Нипроруда“ ООД – Пловдив.

Хвостохранилище „Жеков вир“ има само едно отводнително съоръжение – тунел, с диаметър 2,4 м. и дължина 3 000 м. Той не може да пропуска повече от 13-15 куб. м. вода в секунда. Водата на двата язовира над хвостохранилището, при голяма вълна или земетръс, създава предпоставки за опасност от наводнения. При порой водата, която прелива само от Душанския язовир стига до 90 – 100 куб. м. в секунда. Водосборният район на „Жеков вир“ е над 200 кв. км. В тази високопланинска част, водата бързо се оттича и за едно-две денонощия се превръща в прииждаща, заливаща вълна.
Ако стане авария, или инцидент с Душанския язовир, или „Жеков вир“ и хвостохранилището се скъса, оттам всичко отива в язовир „Тополница“, който също е вид утайник, защото е погълнал всички отпадъци от цялата минна промишленост в района, преди предприятията да си направят хвостохранилищата. Не случайно най-голямо е Душанското хвостохранилище с 196 млн. т., тъй като то е продукт на най-големия рудник и флотационна фабрика тогава – Рудник „Медет“. След закриването на рудника, в хвостохранилището започват да се депонират утайките от Асарел Медет, когато е започнал да функционира.
Освен, че е най-голямото хвостохранилище, нашето е може би и най-опасното в България, защото се намира на пътя на водата и при една голяма преливна водна вълна има опасност хвостът да тръгне надолу към Петрич, Поибрене, Пазарджик, Пловдив. Хвостохранилището е в самото корито на реката и при налична възможност за 13 – 15 куб. м. отводняване, ако придойдат 150 куб. м., те ще започнат да пълнят „Жеков вир“, в един момент ще стигнат и до 50 млн. куб. м., колкото е вместимостта в момента на „Жеков вир“, ако хвостохранилището издържи.
Дори и да издържи хвостът, тогава половината Душанци ще се наводни, защото котата на преливния ръб на хвоста е на 705 м , а центъра на Душанци е на 662 м .

Има и проект за допълнително отводнително съоръжение, чиято реализация е предвидена да стане между 3-5 години. Направи се и мониторинг на язовир „Жеков вир и самото хвостохранилище. Има разработена цяла система за КИС – Контролно измервателна система, която да следи за състоянието на „Жеков вир“ и хвостохранилището. По тази разработка държавата не е дала нито лев до момента, а за охрана и видеонаблюдение да не говорим, поради което опасността от аварии и инциденти се увеличава. Проблеми има с тунела и водоземната кула – има пропадания, пукнатини – написани са предписания за отстраняване. Това допълнително компрометира отводнителните съоръжения, тъй като не са направени ремонтите, защото трябва язовирът да се спадне, за да може да се влезе и да се ремонтира там. Той досега не е източван, защото водата се ползва от Елаците и Асарел Медет.

Ако се докарат пловдивските утайки в хвостохранилището, още повече ще се усложи екологичната обствновка на района.
Направени са изследвания в хим. лаборатория на Аурубис за наличието на тежки метали в т.н. стабилизирани утайки, чиито стойности нарочно ще съпоставим с количеството тежки метали в самия хвост.

 

И най-големият лаик в тази материя би могъл да види, че хвостът се оказва по-чист от стабилизираните утайки!
Тези утайки, дори смесени с пясък, както се предвижда – 20%  утайка, 75% пясък и 5% вар, при 15 хил.тона, които се предвижда да пристигнат, всеки би могъл да пресметне колко тона тежки метали ще дойдат тук, плюс тези, които са вътре в хвоста. За какво говорим тогава?..
И за да не ни се случи авария, като тази в Унгария, неотложно е гражданите и общинските ръководства да издигнат своя глас държавата да вземе конкретни мерки. На първо време поне да се изпълнят предписанията, заложени в Мониторинговия доклад. А защо не и да бъдат привлечени европейски партньори, които да ни кажат какво да правим с тази опасност над главите ни.

One thought on “Хвостът – по-чист от стабилизиранете утайки!

  1. БГ Еко Проджект: От 2004 г. насам разработваме разгражането на тежките метали в утайките и на база анализите, които имаме от сертифицираните лаборатории, ние предлагаме и решението за тяхното отстраняване – Биотехнологията „beVermi“ – природосъобразна и екологично чиста, сравнително евтина и напълно приложима в българските уславия!
    Ние решихме проблема утайки, а Вие?

Добави коментар