Уточнение

Уточнение

В бр. 23 на в. Камбана е допусната груба техническа грешка от служителка на редакцията, която е наказана дисциплинарно по КТ.
Поднасяме извиненията си на нашата сътрудничка Иванка Стоянова, спортен деятел от Златица, чието име е поставено под чужд материал.
Редакцията предлага да изплати обезщетение на силно засегнатия журналист Васил Иванов, в размер на хонорара му във в. Регион, а на ограбения вестник – да заплати площта на поместения материал /без снимките/ по действащите му тарифи.

Ренета Атанасова – гл. редактор на в. Камбана

One thought on “Уточнение

Добави коментар