Успешен старт на проекта „Дъгата – ода на разнообразието“ в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Златица

От началото на учебната 2011/2012 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица, започна реализирането на проекта „Дъгата – ода на разнообразието“ по програмата Коменски. Първата среща бе организационна и се проведе през месец октомври в град Кападокия, Турция. На нея присъстваха само преподаватели от осемте държави, участнички в проекта – България, Франция, Турция, Италия, Литва Латвия, Англия и Полша. Бяха уточнени темите, по които децата ще работят и ще представят своите страни, създаването на уебсайт и брошури, които да популяризират дейностите по проекта.

Първата тема бе „Фолклор, обичаи и традиции“, а срещата между учениците се проведе от 15 до 21 януари в гр. Бург дьо Пейаж, Франция. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица бе представено от 9 човека – Нели Стефанова – директор, Кина Буюклиева – пом.- директор, Донка Славчева – психолог и учениците от VІІ клас – Мануела Ланкова, Теодора Лазарова, Илияна Захариева, Илияна Стоилова, Денислав Ботинов и Любослав Горицов.
Програмата бе разнообразна и много интензивна. В изложбата, посветена на българския фолклор и традиции намериха място кукли в народни носии и кукерски костюми, мартеница, сурвакарка. В мултимедийната презентация прозвучаха „Излел е Дельо хайдутин“ и „Притурила се планината“, а народните танци ръченица и Банско хоро, изпълнени на живо, спряха дъха на всички в залата. Запознахме се с обичаите и на останалите седем страни, а Франция, разбира се бе в центъра.
Кметът на Бург дьо Пейаж г-жа Натали Нийсън запозна всички ни с особеностите на града, с неговите предимства и проблеми, с проектите, по които се работи. На раздяла тя написа много мило послание на българския отбор.
Проектът продължава с посещения в останалите страни. Всяка следваща среща обогатява участниците и ги сближава. Осъществяват се делови контакти и се създават приятелства.
Следващата среща ще бъде през март в Италия…

Добави коментар