Съобщение

От 13.10.2008 г. започна изплащане на обезщетения на собственици за ограничено право на ползване върху недвижими имоти на физически и юридически лица, съгласно представен проект за сервитут за обект ВЛ – 400 кV „Златица – Карлово“ в землището на с. Антон. Списъците с имената на собствениците, имащи право на обезщетение са публикувани в бр.35 от 5-11.09.2008 г. във в. „Камбана“.

Добави коментар