Съобщение на РПУ Пирдоп

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР – ПИРДОП

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РУ на МВР – гр. ПИРДОП уведомява, че напоследък зачестяват случаите на измами на граждани. Деянието се извършва по следния механизъм:

Непознато лице се обажда на домашния телефон на жертвата, като се представя за определено длъжностно лице (полицейски служител, следовател, лекар), или адвокат, като заявява, че близък на потърпевшия – син, дъщеря, внук, племенник или друг роднина е извършил пътно – транспортно произшествие, при което е загинал или е ранен тежко човек. Възможно е да се спомене и името на роднината, което потърпевшите узнават предварително, или в самия разговор с гражданина. Споделя се, че ПТП -то е тежко и роднината им ще бъде съден. Единствения начин да му се „помогне“ е определена сума (обикновено става въпрос за поне 5 000 лв), срещу която „нещата ще се оправят“. При съгласие на жертвата, след известно време извършителите идват на предварително уговорено място или в дома на потърпевшия и взимат събраната сума, след което се оттеглят в неизвестна посока. Обикновено жертвата разбира, че е измамена след разговор с близките си.

РУ- Пирдоп предупреждава гражданите при такива

или подобни случаи да направят опит да се свържат с близките си, за да установят истината, като своевременно уведомят полицейските органи – тел. 166. В никакъв случай да не се предоставят парични суми, тъй като най-вероятно се касае за измама.

Началник на РУ на МВР – Пирдоп

Стоян Димитров

Добави коментар