Строежът на сметището трябва да продължи

Емил Иванов, областен управител на Софийска област

Проведох няколко срещи с кметовете и председателите на ОбС на трите общини. Моето мнение е, че проблемът трябва да се реши колкото се може по-бързо.

Лично ходих при министъра на екологията г-н Чакъров и при зам. министъра Чавдар Георгиев. И тяхното становище е въпросът да се реши по-бързо.

Надявам се най-после да уври кметът на община Златица и да вземе правилното решение, за да може по-бързо да завърши изграждането на новото депо за твърди битови отпадъци. В противен случай, ще стане голямо разтакаване и не се знае кога ще бъде завършено сметището.

Всички знаете, че ако тепърва се прави нов конкурс с евентуално обжалване от страна на сегашната фирма, ще се загубят две-три години, което не е добре за региона.

Ако кметът на Златица има някакви забележки към фирмата изпълнител, да си я проверява с прокуратурата, със Сметна палата и с всички останали органи, но строежът на сметището трябва да продължи.

Такова е мнението на всички.