Среща – диалог на общинското ръководство с гражданите

На 12 юни в лекционната зала на читалище „Напредък“ се проведе ежемесечната среща на общинското ръководство с жителите на община Пирдоп. Присъстваха кметът на общината Антоанета Илиева, председателят на ОбС Димитър Гочев, зам. кметовете Симеон Симеонов и Мария Шентова, общински съветници, служители на ОбА и граждани.
Информация за решаване на проблемите по чистотата и опазване на околната среда изнесоха Симеон Симеонов и еколожката на общината Теодора Балова.
Кметът на общината информира, че са направени няколко експертни съвета за хвостохранилището. Избрана е фирма за изготвяне на проект за рекултивиране и се пристъпва към конкретни действия. В изложението си тя информира гражданите по кои проекти се работи в общината, както и с какви такива се участва за осигуряване на средства. Основното ударение е подмяна на водопроводната система и изграждане на канализационна мрежа.
В процеса на срещата присъстващите поставиха въпроси, изказаха становища и направиха редица предложения.

2 thoughts on “Среща – диалог на общинското ръководство с гражданите

Добави коментар