Спортен клуб „Ст. Николов“ Златица с нов председател

На 19 януари в заседателната зала на община Златица се проведе редовно заседание на Общото събрание на Спортен клуб „Стоян Николов“. Гост на събранието бе инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.
Съгласно предварителния дневен ред, председателят на клуба Кристина Кънчева прочете подробен доклад за дейността на Сдружението през 2011 година и запозна присъстващите с резултатите от годишния финансов отчет за същата година, които по-късно бяха единодушно приети.
След кратки разисквания бяха гласувани промени в състава на Управителния съвет. За председател на Сдружението бе избрана Радка Иванова, досегашен член на УС, а за членове Иво Белишки – отговорник на секция „Тенис на маса“ и Николай Серафимов – представител от секция „Баскетбол“. Останалите членове на УС на клуба са Георги Бояджиев и Иван Нешков – отговорник на секция „Класическа Борба“. Продължителни дебати предизвика приемането на бюджета за 2012 г. От изнесената информация стана ясно, че ръководството на клуба има амбициите картотекираните спортисти да участват по календарите към съответните спортни федерации. Освен това приоритетно място имат и станалите традиционни местни турнири за купата на „Златица“ и в памет на патрона на клуба Стоян Николов.
Кметът Магдалена Иванова съобщи, че в администрацията е постъпило мотивирано писмо от СК за финансиране на спортната дейност през 2012 г. Тя изрази своята подкрепа за развитие на спорта в общината, но даде ясно да се разбере, че общината няма да има възможност изцяло да финансира набелязаните дейности в програмата на клуба. Изказване по проектобюджета направи и Радка Иванова, която изнесе информация от проведената на 17 януари среща в Информационния център на Аурубис. Тя изрази надежда, че ще бъде намерено дофинансиране от предприятията и фирмите в региона, които до сега са се отзовавали на нуждите на спортния клуб. След приемането на бюджета за 2012 г. в точка разни бяха направени предложения за създаване на сайт на спортния клуб и на други форми за популяризиране и рекламиране дейността на Сдружението.

От ръководството на СК „Ст. Николов“ – Златица

Добави коментар