Спорове около съвместната социална програма

Община Златица

На 11 януари в заседателната зала на общината се проведе среща, свързана с уточняване на списъка с дейностите, които „Аурубис – България“АД ще финансира в изпълнение на съвместната социално програма. В нея взеха участие Георги Николов – генерален секретар на фирмата, Драга Сапунджиева – координатор „Административни дейности“, кметът на община Златица Нонка Каменова и председателят на ОбС Сашка Кърпарова, почти всички общински съветници, кметовете на трите села общински служители и граждани.
Тази среща се провежда с близо 4-месечно закъснение, предвид обстоятелството, че финансовата година на компанията Аурубис започва на 1 октомври. Георги Николов информира присъстващите за логиката, която се е следвала при изработване на предложенията. Аурубис е отворен към всяко предложение, с цел по-скоро да се започне социалната програма. Той изрази становището, че тези проекти не са на фирмата, а на общината и че няма да бъдат спонсорирани спорни проекти, където няма съгласие. Освен това се търси единство между материалния и нематериалния ефект. Приоритетите на Аурубис са едни и същи, откакто я има социалната програма – деца, спорт, екология и здравеопазване. От тази година е включена и културата. Приоритетите са определени от изпълнителния директор Никола Треан. Фирмата избягва по принцип проекти, свързани с изграждане на инфраструктура, защото са много скъпи , а сумата е ограничена в размер на 215 хил.лв.
Много от общинските съветници за пръв път се запознаха със списъка, предложен от Нонка Каменова. В него се предвижда: отводняване на изораното футболно игрище, на стойност 70 хил. лв., за което много държи кметът на общината; подпомагане на трайно безработните със 70 хил. лв.; завършване изграждането на видеонаблюдението за 29 хил. лв.; ремонт и оборудване на пенсионерския клуб в с. Петрич – 15 хил.лв.; подпомагане на спортните клубове; спонсориране с 14 хил. лв. спектакъла „Жарава“ на Събина Илиева и оборудване на физкултурния салон в училището – 13 хил.лв..
Председателят на ОбС каза, че има голямо разминаване между предложенията на общинските съветници и тези на Нонка Каменова и изрази общото несъгласие да се заравят в земята 70 хил. лв. за стадиона и 14 хил.лв. за мюзикъла.
По време на срещата се получиха някои нелицеприятни, словесни стълкновения между кмета на общината и съветниците. Петя Широкова и Петър Белишки се извиниха затова на  гостите от завода и изказаха съжаление, че са свидетели на тази грозна картина, което нагледно показва, че няма диалог между двете институции в общината. От кмета само се чува:“аз“, „аз“, „аз“, „аз съм кмет“, „аз считам“ и т. н., сякаш другите нямат понятие какви са нуждите на общината.
Основно се спореше за стадиона. Истината е, че без да информира ОбС, кметът на своя глава предприе изораване на игрището, с цел нивелиране, за което „Геотехмин“е отпуснал средства. Един стадион се прави най-напред с проект, какъвто засега няма и с решение на ОбС. Едно такова спортно съоръжение струва поне 5 млн. лв. Ето защо съветниците се обявиха против даването на 70 хил. лв.за отводняване на игрището, което сега прилича на картофена нива и се съгласиха да се изработи цялостен проект за изграждане на бъдещ стадион, до 50 хил. лв.
Другият спор беше резонно ли е да се дават 14 хил. лв. за мюзикъл. Здравко Тодоров изрази своето несъгласие да се дават пари на частната фирма на Събина Илиева и предложи сумата да се пренасочи към хижа „Свищи плаз“, която се руши. В процеса на обсъжданията нещата се изразиха в дребнавост, приятелско лобиране, необосновани спорове, остри реплики. При тази обстановка, представителите на Аурубис се оттеглиха от срещата, с уговорката до няколко дни да им се предостави информация как са разпределени останалите 38 хил.лв., за да не се бави повече сключването на договора.

Добави коментар