След три години държавата проговори на Дънди

Българското правителство и Дънди Прешъс Металс постигнаха принципно споразумение за ново концесионно възнаграждение и публично-частно партньорство в новото металургично предприятие

Представители на българското правителство и на ръководството на Дънди Прешъс Металс Инк. (ДПМ) постигнаха принципно споразумение с оглед осъществяването на проект за разширяване на мощностите в добивно-преработвателната дейност на компанията в Челопеч.

Принципното споразумение предвижда ДПМ да изплаща увеличено концесионно възнаграждение за добиваните количества природни богатства от рудник Челопеч. Новото концесионно възнаграждение ще се изчислява в съответствие със съществуващата Наредба за методиката за изчисляване на концесионни възнаграждения въз основа на плъзгаща се скала. То ще бъде в размер на 2 – 8% при рентабилност от 10 – 60%. Новото концесионно възнаграждение ще замести досега дължимото според постигнатите на добра воля договорености през 2004 и валидни до 2010. Новото концесионно възнаграждение гарантира приходи за държавата, които отразяват настоящите цени на металите, както и запазва правото на ДПМ да обезпечи възвращаемостта на инвестициите си. Също така ДПМ се ангажира с учредяването на пълна екологична гаранция за възстановяване на околната среда – една от първите по рода си в европейски мащаб.

Освен за изплащането на увеличено концесионно възнаграждение, българското правителство и ДПМ принципно се договориха за учредяването на публично-частно партньорство (ПЧП), чрез държавно участие в новото модерно металургично предприятие, което ще бъде построено на производствената площадка в Челопеч. Според условията на ПЧП, чрез пенсионен фонд „Силвър Фънд“, чието учредяване предстои, българската държава ще притежава 25% от новото предприятие. Изграждането на металургичното предприятие ще струва приблизително 100 млн. евро и ще отнеме около 2 години. Пускането му в експлоатация ще обезпечи нови преки и съпътстващи работни места за българската икономика. Експлоатацията на металургичното предприятие ще се осъществява в пълно съответствие с най-строгите български, европейски и световни стандарти за опазване на околната среда. Доказаната репутация на ДПМ за добър мениджмънт и финансов успех означава, че в дългосрочен план оперирането на новото предприятие ще е обвързано с преки ползи за българските пенсионери.

„От наша страна ще направим всичко необходимо, при спазване на всички екологични стандарти и процедури, държавата да осъществи пълна подкрепа на Дънди за реализацията на тази инвестиция, за функционирането на добива.“, заяви министър-председателят Сергей Станишев, по време на специална пресконференция. „Държавата, както и инвеститорът, ще направят всичко възможно инсталацията да бъде пусната максимално бързо в рамките на 18 месеца“.

„Винаги сме казвали, че искаме да бъдем добри партньори с хората на България,“ потвърди Джонатан Гудман, Президент и Главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ Инк.. „Новото концесионно възнаграждение и ПЧП ще означават че
моята компания и хората на България ще могат да се ползват от успехите на добивно-преработвателните дейности в Челопеч, сега и в бъдеще“

В съответствие с Конституцията на Република България, постигнатото принципно споразумение между държавата и ДПМ за новото концесионно възнаграждение и ПЧП трябва да бъде одобрено от Министерски съвет. След финализирането на процеса на одобрение, Министърът на околната среда и водите ще финализира процедурата по ОВОС и ще оторизира стартирането на следващия етап от процедурата по ОВОС за „Златодобивен проект Крумовград“.

Добави коментар