СРЕЩА НА ИНТЕРАКТОРИТЕ С „РЕПАК“

 

На 21 април по инициатива на еколога на община Пирдоп Теодора Балова, интеракторите направиха посещение на площадката за разделни битови отпадъци в с. Челопеч. Те бяха посрещнати от мениджъра за Златица – Пирдоп на фирма „Репак“АД Георги Лещаров. Той ги запозна с цикъла от дейности, които се извършват преди окончателното извозване на разделните отпадъци до заводи за рециклиране – събиране, превоз, сортиране, балиране и съхранение на стъкло, хартия, пластмаса, найлон и метал. Цитирана беше статистика за обработеното количество отпадъци за 2008 – 2009 г. – 220 т. стъкло, 80 т. хартия, 40 т. пластмаса и 10 т. найлон. В подкрепа на ползата от рециклиране на отпадъчни материали беше посочен фактът, че от преработена хартия за една година са били изработени 80% от календарите в България. По желание на интеракторите им беше дадена възможност да направят една бала от отпадъчна хартия от току-що доставеното количество, като използват машина за пресоване и пакетиране. Впечатлен от интереса на младежите, Георги Лещаров им раздаде спциализирани книжки на тема „Управление на отпадъци“ и обеща да проучи възможност фирма „Репак“ да организира екскурзия до предприятие за рециклиране на хартия в Пазарджик. След срещата интеракторите обсъдиха впечатленията си и стигнаха до извода, че младите хора трябва да са по-информирани за разделното сметосъбиране и рециклирането, както и за нееднозначните решения на проблема с битовите отпадъци по принцип. Кой метод е най-приложим за българските условия – рециклирането, или многократната употреба на опаковки и продукти, обезвреждането, или оползотворяването им чрез инсинериране (изгаряне), метанизиране, или компостиране на „зелени“ и „кафяви“ отпадъци. Интеракт клубът продължава работата си по темата за управление на отпадъците.

 

Добави коментар