СОУ „С. Савов“ – Анастасия Димитрова – първата светска учителка стана патрон на XII б клас

На 6 ноември в СОУ „С. Савов“ Пирдоп се проведе открит урок, посветен на първата светска учителка в България Анастасия Димитрова. Гост-лектор на урока бе Валентин Пелов – кмет на с. Победа, Плевен. Той е трети мандат кмет на с. Победа. Има 20 години стаж в МВР. От миналата година, когато завършва специалност „Теология“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е и богослов.

По повод 1 ноември Денят на народните будители по инициатива на Министерството на образованието и науката, класовете трябваше да си изберат патрон. За свой патрон XII б клас от пирдопскато училище избра Анастасия Димитрова. Поради малкото информация за нея, директорът на учебното заведение Цвятко Четьов бе поканил Валентин Пелов, който е автор на книгата „Врачанският епископ Агапий и монахиня Анна-Анастасия Димитрова – дейци на църковно-просветното дело в Плевен през XIX-ти век“, за да разкаже повече за живота и делото на учителката. Тема в неговата книгата е разкриването на процеси и личности, които са допринесли Плевен да стане център на девическата просвета през втората четвърт на XIX-ти век, а конкретната цел е проследяване и анализ на поставеното начало на българското девическо обучение, като важен елемент от общия църковно-просветен и образователен процес, започнал в началото на века и продължил до Освобождението от Османско владичество.

Валентин Пелов разказа на учениците от къде тръгва идеята за написването на книгата. Това всъщност е неговата дипломна работа. Той разказа подробно за живота на Анастасия Димитрова. Тя е родена в Плевен, в бедно семейство. Майката е прислужница в дома на врачанския епископ Агапий. Отначало учи при своята благодетелка, майката на епископа. По-късно (1836-1839) продължава образованието си в Калоферския девически манастир. Обучава се не само при калугерките, но и при учители като Ботьо Петков, Райно Попович, Брайко Генович, под чието ръководство изучава история, география, аритметика, граматика. През октомври 1839 г. открила в родния си град Плевен първото девическо взаимно училище, което се издържа от Агапий. Завършилите училището девойки ставали учителки или откривали нови взаимни училища в други градове в България.

Разказът на Валентин Пелов провокира голям интерес у учениците, които му зададоха множество въпроси.

Добави коментар