СОУ „Св. П. Хилендарски“ Златица

НАСЛЕДСТВОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПАЗЕНО

През 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“ в Бразилия, 22 март е обявен за Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно в цял свят се организират прояви, посветени на водата. 

„ Водата – извор на живот“ – под това мото премина седмицата на водата в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица. Проведоха се конкурси за есе, рисунка и презентация на тема „Водите – природно богатство“. Бяха организирани дискусии и обсъдени научни факти за отношението на хората към водните ресурси. Учениците акцентираха върху онези замърсители, които оказват негативно влияние върху качеството на водата в дългосрочен план и човешкото здраве. В хода на дискусията изтъкнаха доказателства, че доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и води до подобряване на човешкото благосъстояние. Споделиха извода, че водата е наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Много ученици се включиха и в почистване на речното корито до училищния двор, като събраха разделно и изхвърлиха отпадъците на определените места. Те се убедиха, че много по-ценно е да се предотврати замърсяването на водите, отколкото да се организират инициативи за справяне с последиците от замърсяването.

Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички хора в гражданското общество за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Богдана Николова – ст. учител по Биология и здравно образование в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

В ДЕНЯ НА ЩАСТИЕТО…

В Международния ден на щастието и посрещането на астрономическата пролет – 20-ти март, ние, членовете на Интеракт клуб Златица посетихме дългогодишните си приятели от Дома за деца лишени от родителски грижи в с. Доганово. Децата ни посрещнаха с големи усмивки и отворени обятия, както всеки път. Традиционната питка с мед окончателно „стопи ледовете“, а различни лакомства заредиха малчуганите с енергия за предстоящите игри и забавления през целия следобед. 

Дойде време за изненадата – пъстроцветни балони с хелий. Всяко дете получи балон и листче, на което да напише своята мечта. После завързаха своите желания и задружно ги пуснаха към небето, вярвайки в силата на доброто. 

Раздялата при всяко наше пътуване е трудна. Докато ни махаха за довиждане, децата от дома вече правеха планове за следващата среща – как ще прекарат отново един прекрасен ден, изпълнен със смях, любов и забавления! 

Петя Величкова – церемониалмайстор на Интеракт клуб Златица

Добави коментар